Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikuvalitsuse väljasõiduistungi otsuseid

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kirikuvalitsuse
maikuu istung oli mõnevõrra tavatu, sest see peeti väljasõiduistungina
laagrikeskuses Talu lehekuu 2. päeval.
 

Vastu võetud
otsused puudutavad siiski tavapäraseid kirikuelu asju: tunnustati töötajaid,
otsustati võimaldada puhkust praostile ja kuulutati vakantseks õpetaja
ametikohti.

Assessor läheb puhkusele

Konsistoorium on
otsustanud lubada assessor praost Tiit Salumäe korralisele puhkusele 16.
juunist kuni 9. juulini ning palgata puhkusele 10. juulist kuni 10. novembrini.
Praost Tiit Salumäe on kutsutud nimetatud ajaks teenima Kanada Vancouveri eesti
kogudust.

Et assessor
Salumäe on kaasatud paljudesse kiriku töövaldkondadesse ja talle on usaldatud
rohkesti ülesandeid, jagati kolleegide vahel tema eemaloleku ajaks
ametiülesanded. Haapsalu koguduse teenimine usaldatakse õpetaja Kari
Tynkkysele, Lääne praostkonna praosti ülesandeid täidab abipraost Leevi
Reinaru. EELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni kultuuriväärtuste
alakomisjoni kaasesimehe kohustustesse asub konsistooriumi kantsler Mati
Maanas. Lisaks nimetatuile saab ka kuus komisjoni ajutiselt uued esimehed:
infotehnoloogia komisjoni esimeheks Priit Humal; kunsti- ja
arhitektuurikomisjoni esimeheks abipraost Peeter Paenurm; liturgiakomisjoni
esimeheks praost Gustav Piir; meediakomisjoni esimeheks õpetaja Mihkel Kukk;
tunnustustöörühma juhib piiskop Einar Soone ning välissuhete komisjoni tööd
juhib peapiiskop Andres Põder.

Koguduste
elust

Kirikuvalitsus on
otsustanud rahuldada Valga koguduse õpetaja Peep Audova sooviavalduse ja
määrata ta emerituuri ning vabastada Valga koguduse õpetaja ametikohalt alates
15. septembrist. Sellega kaasnevalt on rahuldatud ka Valga koguduse juhatuse
avaldus kuulutada Valga koguduse õpetaja ametikoht vakantseks. Õpetajakandidaatide
avalduste esitamise tähtajaks määrati 22. juuni.

Koguduse juhatuse
avalduse alusel on vakantseks kuulutatud ka Viimsi koguduse õpetaja ametikoht. Kandideerijailt
oodatakse sooviavaldusi 22. juunini.

Kirikuvalitsus
arutas Pärnu praostkonna praosti ettepanekut viimasel sinodikoosolekul, ja
vastavalt sellele otsustati uueks Pärnu praostkonna abipraosti kohusetäitjaks
määrata Audru koguduse õpetaja Tiina Janno. Vastne abipraosti kohusetäitja on
konsistooriumi otsuse kohaselt ametis kuni järgmise korralise sinodini.

Vaadanud läbi
õpetaja Toivo Hollo avalduse, otsustas konsistoorium kuulutada välja Roosa
koguduse nõukogu erakorralised valimised, mis viiakse läbi üldise korra alusel.

Autasud ja
tänukirjad

Usuteaduse
Instituudi 60. aastapäevaga seoses antud autasude kohta vaata Eesti Kirik nr
21, 10. mai.

Meeles peeti
koguduse töötegijat. Türi koguduse juhatus hindab kõrgelt oma nõukogu liiget
Ellen Bergi, kellele kirikuvalitsus otsustas anda tema 72. sünnipäeval EELK
tänukirja kauaaegse ja kohusetundliku töö eest.

EK