Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikulehe lugejad peavad oluliseks ajalehe jätkuvat ilmumist nädalalehena paberil

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

6. novembri ajalehes Eesti Kirik ilmus peatoimetaja Sirje Semmi palve lugejatele anda lühikesele küsimustikule vastamise kaudu toimetusele tagasisidet oma ootuste kohta kirikulehele. Pooleteise nädala jooksul jõudis toimetuseni 245 vastust.
Küsitlusele vastajad jagunesid geograafiliselt üsna ootuspäraselt üle Eesti ning samuti ootuspärane oli seegi, et enamik neist (85%) olid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liikmed. Enam kui pooled vastanuist on kirikulehe tellijad (65%) ning loevad ajalehte iga nädal (78% vastanutest). 74% vastanuist loevad ajalehe paberväljaannet, elektroonilistest kanalitest jälgib selle asemel või sellele lisaks 34% veebilehte www.eestikirik.ee ning 25% jälgib Facebooki lehte www.facebook.com/kirikuleht.
Ajalehes kajastatud teemadest peeti olulisimaiks avaldada portreelugusid inimestest (86% vastanuist), arvamuslugusid (79%), koguduste uudiseid (77%), teateid EELK kirikuvalitsuse tegemistest (73%) ja teoloogiliselt õpetlikke tekste (70% vastanuist).
Et paberlehtede lugejate arv on ka ajakirjandusmaastikul laiemalt vähenenud ja elektrooniliste kanalite kasutajate arv tõusuteel, soovis toimetus ajalehe 30. taasilmumisaastapäeva eel teada oma lugejate ootusi: kas Eesti Kirik peaks jätkama paberväljaandena või panustama rohkem interneti vahendusel esitatavale sisule. Enamik (76%) vastanuist leidis, et paberlehena jätkamine on vajalik. 19% vastas, et leht peaks küll jätkama paberväljaandena, ent senisest enam tuleks panustada elektroonilistele kanalitele, ning vaid 3,5% (8 vastajat) arvas, et paberväljaanne pole oluline, piisab ka elektroonilisest versioonist.
Eesti Kiriku ilmumine nädalalehena tähendab tasakaalu otsimist päevakajalisuse ja süvitsimineku vahel. Küsimusele „Kui peate vajalikuks Eesti Kiriku jätkamist paberväljaandena, siis kas see peab jääma nädalaleheks?“ vastas 86% vastanuist, et jah, praegune ilmumisviis võiks jätkuda ka edaspidi. 11% (24 vastajat) leidis, et piisaks ka harvemini ilmumisest, ning 3% (7 vastajat) oli seda meelt, et ajaleht peaks ilmuma sagedamini, olemaks päevakajalisem.
Küsitluse viimase punkti juures oli vastajatel võimalus omal vabal valikul teemasid tõstatada ja toimetusele ettepanekuid teha. Valdav osa vastanuist avaldas toimetusele tänu ja häid soove, kuid esitati ka hulgaliselt üsna konkreetseid ettepanekuid, mida toimetus oma töökavade tegemisel arutada ja arvestada saab.
Suur aitäh kõigile, kes leidsid mahti küsimustele vastata!
Toomas Nigola,
Eesti Kiriku kolleegiumi liige