Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikud kogukonnakeskusteks

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Muinsuskaitseamet ootab 31. märtsini taotlusi toetuse saamiseks riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018» uuest valdkonnast.

Uus valdkond – pühakodade jätkusuutlik kasutus – seab eesmärgiks leida nutikaid lahendusi kasutuseta või vähest kasutamist leidvate pühakodade uuele elule äratamiseks, et neid kasutusse tagasi tuua.
Selleks on riik 2014. aastaks eraldanud muinsuskaitseameti kaudu toetuste jagamiseks 6000 eurot. Toetuse taotlejaid innustatakse otsima viise pühakodade laiendatud kasutuseks, et võimalusel tuua neisse juurde sobilikke tegevusi, mis ühelt poolt aitaksid pikendada hoone kasutus- ja lahtiolekuaega, teisalt aitaksid katta pühakodade ülalpidamiskulusid. «Oluline on, et kultuuriväärtuslikud hooned oleks kasutuses ning avatud, see aitab luua sidet ka nende kogukonnaliikmetega, kes aktiivselt kirikus ei käi,» kinnitatakse muinsuskaitseameti pressiteates.
Taotlusvooru raames toetatakse kogudustele ja kogukondadele mõeldud n-ö pehmeid tegevusi, mis aitavad kaasa kirikute kasutuse suurendamisele kogukonnakeskustena.
Kui algselt oli riikliku pühakodade programmi esimese etapi (2003–2013) eesmärgiks olla toeks kultuuriväärtuslike kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamisele, siis pakutav järg – pühakodade jätkusuutlik kasutus – on mõeldud senisest enam pühitsetud hoonete kasutuse tõhustamisele.
Taotluse ja lisad saab esitada muinsuskaitseametile digitaalselt allkirjastatuna ja digikonteinerisse pakituna aadressil info@muinas.ee või postiga aadressil Uus 18, Tallinn. Täpsemat infot programmi eesmärkide ja toetuse taotlemise tingimuste kohta leiab muinsuskaitseameti koduleheküljelt.
Riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018» kõikide valdkondade toetuste taotlusi 2015. a eelarvest saab esitada kuni 30. septembrini 2014.
Eesti Kirik