Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikud kinnitasid koostööd

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eesti kiriku peapiiskop Urmas Viilma (paremal) ja Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi allkirjastavad kootöölepingu. 2 x Liina Raudvassar

21. veebruaril kinnitasid EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Aarre Kuukauppi Peterburi Jaani kirikus oma allkirjaga koostöö jätkamise järgmiseks viieks aastaks.
Viis aastat tagasi lepingut sõlmides leppisid osapooled kokku, et lepingu tekst vaadatakse iga viie aasta järel uuesti üle ning vajadusel korrigeeritakse. Et tekst ei vajanud kirikute esindajate meelest täiendusi ega parandusi, kinnitasid kirikupead selle oma allkirjaga muutmata kujul.
Selles on sätestatud, et mõlemad kirikud on kokku leppinud edasises koostöös erinevates valdkondades. Näiteks teoloogiline ja kiriklik haridus ning õpetus; vaimulik teenimine Vene Föderatsioonis eelkõige nende rahvaste juures, kes traditsiooniliselt järgivad luterlikku usutunnistust; vaimulik töö Eestis elavate ingerlastega; vaimulik töö eestlastega, kes elavad Vene Föderatsiooni territooriumil.
Lepinguga on kokku lepitud, et kirikud informeerivad teineteist suurematest kiriklikest ja kirikule olulistest sündmustest; korraldavad poolte esindajate ja koguduste kohtumisi; viivad läbi konsultatsioone, millest võtavad osa poolte esindajad.
Leping, mis pikendati viie aasta võrra kuni aastani 2021, on kirjutatud eesti ja vene keeles.
Eesti Kirik

Peterburi Jaani kogudust teeniv misjonär Hannu Keskinen (vasakult), koguduse juhatuse abiesimees Külli Sulg ja juhatuse esimees, Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi kiriku kooriruumis pärast pühakoja taaspühitsemise 5. aastapäevale pühendatud jumalateenistust. Külli Sulg hoiab käes äsja kogudusele seltsingu Piiterlased poolt üle antud väärilist kingitust, tekstiilikunstnik Reet Talimaa kavandi järgi OÜs Lipuvabrik aplikatsioonitehnikas valminud musti kirikutekstiile, kus on oskuslikult põimunud Eesti rahvusvärvid. Nüüd on Peterburi kogudusel kõikides liturgilistes värvides katted: punased, valged, rohelised, violetsed ja mustad. Must on luterlikes kogudustes leinavärv, mida kasutatakse matustel ja leinapäevadel. Peterburi Jaani kirikus on mustad katted olulised juuniküüditamise aastapäeval.