Kaunimad raamatud välja pandud näitusele

Rahvusraamatukogu 6. korruse
näitusesaalis on avatud 2005. aasta 25 kaunima Eesti raamatu ja 5 kaunima Eesti
lasteraamatu konkursi võidutööde näitus.

Võistluses osales 146 raamatut 50
kirjastajalt ning 24 lasteraamatut 16 kirjastajalt. Žürii tööd juhtis Jaan
Klõšeiko Eesti Kunstiakadeemiast, lasteraamatute konkursi züriid Piret
Niinepuu-Kiik Eesti Kujundusgraafikute Liidust. Võitnud raamatuid pingeritta ei
seatud. Esmakordselt anti kirjastajale kleepmärgid võitnud raamatute
märgistamiseks.

25 kaunima raamatu hulgas on  Eesti Kirikute Nõukogu kirjastatud Villem
Ridala eepiline poeem «Püha rist». Regivärsivormis kirjutatud poeem «Püha rist»
jutustab nelja Uue Testamendi evangeeliumi põhjal Jeesuse elust.

Kolmandat aastat andis Rahvusraamatukogu
välja eripreemia Kuldraamat, mille pälvisid Viive Noor Reet Made (EALi liige)
lasteraamatu «Vallatuste pood» illustreerimise ja Andres Tali Johann Wolfgang
Goethe teose «Faust» kujunduse eest. Võitnud trükised osalevad maailma
kaunimate raamatute konkursil Leipzigis.

Konkursiga väärtustatakse raamatuid kui
vaimse kultuuri nähtust, pööratakse tähelepanu nende välisele ilmele ning
tunnustatakse Eesti raamatumeistrite professionaalset tööd. 5 kaunima
lasteraamatuga tunnustatakse Eesti illustraatorite tööd.

EK