Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Käru kiriku katuse- ja tornikattetööd edenevad

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Aastaid läbijooksva katuse tõttu hävimisohus olnud Käru puitkiriku renoveerimistööd on täies hoos ning soodsate ilmastiku- ja finantsolude korral saab kirik uue katuse ja tornikatte järgmise aasta teiseks pooleks.
Siiani Käru kirikut katnud sindelkatust uuendati viimati 1960. aastal. Nüüd on kiriku lõunakülg ja torn tellingutes ning käib tornikatte vahetamine.
1860. aastal ehitatud Käru kirik on alati olnud puidust katusega ja seetõttu valiti ka uueks katusekattematerjaliks puit. Muinsuskaitseameti soovitusel asendatakse aga senine sindelkatus kuni 200 aastat vastu pidava kimmkatusega. Kimm on kiilukujulise otsaga lauake katuse katmiseks, millel erinevalt sindlist ei ole sisse lõigatud soont vee juhtimiseks, kimm ei kõverdu ning ka niiskuspaisumised on väiksemad.
Katuse renoveerimise projektiga on tegeldud juba 2004. aastast alates, kuid raha töödega alustamiseks seni puudus. Möödunud aastal õnnestus lisaks heade annetajate abile programmi «Pühakodade säilitamine ja areng» lisaeelarvest saada pool miljonit krooni. Katusetöödeks koguti raha ka Käru kirikus toimunud «Valge gospeli» jõulukontserdilt, kust piletimüügist saadud tulu kogunes 16 000 krooni. Käesolevaks aastaks koostatud pühakodade renoveerimise eelarves on Käru kirik sees veidi alla 1,25 miljoni krooniga. Tööde maksumuseks on kokku hinnatud 2,9 miljonit krooni. Töid teeb OÜ Franciscus.
Tööde esimese etapi käigus võeti torni tipust alla rist ja kuul. Püssiauke täis tornikuulist leiti mesilaspesa ja väike silinder, mille avamisel tuli välja 1935. aastast pärit, kiriku 75. sünnipäeva laululeht, toonase õpetaja Eduard Uibo kirjutatud lühike ülevaade tornikuuli ja risti remondist 1941. ja 1942. aastal.
Õpetaja teate järgi «…pommitamiste läbi purunes suur osa akende klaasidest. Wene sõjaväed rikkusid kiriku esemeid ja osa neist viisid ära. Wiimased saagisid ka torni palgid läbi ja tahtsid piksevarda traadiga torni maha kiskuda, kuid see ei õnnestunud, aga torni otsas olev raudrist oli kõveraks paenutatud…» ning «… kõweraks paenutatud risti tõi torni otsast maha Käru koguduse liige Kaarel Aruväli 1941. a. detsembrikuul ja peale risti õgvendamist 8. jaanuaril 1942 wiis ta selle jälle üles ja naelutas torni tipule».
Lisaks sisaldas silinder ka lühikest ülevaadet sõjasündmustest – okupatsioonivägede (nii Vene kui Saksa) paiknemisest ja käitumisest kirikus 1941. aastal. Käru koguduse õpetaja Andres Tshumakovi sõnul oli ühel tindiga kirjutatud paberil ka vaevu loetav aastaarv 1960, kuid kahjuks oli paber saanud niiskust ja sealt lugemine nõuab natuke põhjalikumat süvenemist, ehk ka paberi restaureerimist.
Püssikuulidest auklik tornimuna viidi töökotta, leitud dokumendid esialgu rahvusraamatukokku, kuid hiljem tagastatakse need Käru kogudusele.

Merje Talvik