Kantsel ehk sõnatu jutlus

/ autor: ek / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

216 aasta eest valmistati Saaremaa Püha kirikule kantsel, mille meister on jäänud unustuse hõlma. Puust jutlustamiskoht toetub käsulaudu hoidva Moosese figuurile.
Evangeelsete kirikute sisustus on tavaliselt lihtne. Kas oleme aga kirikus käies mõelnud sellele, milline sõnum on talletatud tavapärastesse sisustuselementidesse, nagu näiteks altar ja kantsel? Püha kiriku kantsel on küllalt lihtne ja kodune nagu ka saarlased, kes on selle all veidi enam kui paarisaja aasta jooksul kristlikust kuulutusest osa saanud.

Mitte midagi juhuslikku
Ühel tavalisel päeval peatus mu pilk tuttaval jutlustamiskohal ja seda silmitsedes mõistsin, et kirikus ei ole midagi juhuslikku, vaid igal detailil ja esemel on kõnelda oma lugu. Nii sai mulle kiriku vaikuses osaks sõnatu jutlus.
Enamik kantslitest toetub toele või jalale, Pühas on selleks aluseks käsulaudu kandva Moosese kuju. Kristlik kuulutus toetub sarnaselt Jumala seadustega, mis on Moosese kaudu ilmutatud, vana lepingu rahvale. Evangeeliumidest loeme, et Jeesus ei ole tulnud seda seadust tühistama, vaid täitma. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma Poja. Vana Testamendi lepingu aluselt kasvab välja evangeeliumidesse talletatud kuulutus.

Vaimulikku valgust
Paljudes kirikutes saab kantsli keskmine, õit meenutav osa, alguse mitmetahulisest jalale toetuvast alusest. Pühas on neid tahke kaheksa. Keskmine osa toetub tavaliselt vastu seina, seepärast on paremini jälgitavad viis erinevat tahku. Algselt kitsad tahud moodustavad kantsli keskel viis hästi vaadeldavat plaati.
Kuigi Püha kirikus on nende plaatide keskel asetsevad süvendid tühjad, on rikkalikumalt kujundatud kirikutes nendel kujutatud nelja evangelisti, kusjuures vahetult jutlustaja ees oleval tahvlil Õnnistegijat ennast.
Kristlik evangeeliumikuulutus põhineb evangelistide tunnistustel, mille keskmes on rõõmusõnum Jeesusest Kristusest. Kantslile asetatud küünlad täidavad valgustamise eesmärki, aga on samas ka vaimuliku valguse tähiseks, ilma milleta pole võimalik nende valgel avatud pühakirjas talletatut näha ega mõista.
 
Püha Vaimu sümbol
Kantsli alaosa ja ülemise kõlakatuse äärt kaunistab loorberivanik. Et õpitud tarkusest ja füüsilisest nägemisest evangeeliumi kuulutamisel tavaliselt ei piisa, on kantsli kohal oleva katuse alaosas Püha Vaimu sümbolina kujutatud tuvi. Jumala Vaim on see, mis kuulutatud sõna elavaks teeb ja meie usku kasvatab.
Kuna kantsli katus meenutab krooni, õnnistab Jumal oma sõna kuulajaid ja vastuvõtjad õnnistusega kui krooniga, milles kristlik kuulutus saab sõnast nähtavaks ja Issandale kui kuningate kuningale austust andvaks eluks.
Kui läheme järgmisel korral kirikusse, siis vaadakem ja kuulatagem, kui kõnekas on kodune pühakoda ka jumalateenistuste vahelisel vaiksel ajal.

Anti Toplaan,
Püha Jakobi koguduse õpetaja