Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kandidaadiks Ove Sander

/ Autor: / Rubriik: Peapiiskopi valimised 2015, Uudised / Number:  /

Tallinna praostkonna sinod valis 3. aprilli koosolekul Jaani kirikus peapiiskopikandidaadiks häälteenamusega Nõmme Rahu koguduse õpetaja, EELK Usuteaduse Instituudi rektori dr Ove Sandri.  

Uus peapiiskop valitakse kirikukogu istungjärgul 25. ja 26. novembril. Peapiiskopikandidaate oli kaks: Tallinna Toomkoguduse õpetaja, EELK Konsistooriumi kantsler Urmas Viilma (40), kelle on juba esitanud Ida-Harju praostkonna sinod, ja Ove Sander (43).
Abipraost Arho Tuhkru selgitas peapiiskopi valimise korda. Praost Jaan Tammsalu rõhutas, et see, kellest saab peapiiskop järgmisteks aastateks või isegi aastakümneteks, on väga oluline.
Tallinna praostkonnas oli tehtud korralik eeltöö. Nii Sander kui Viilma olid oma nõusoleku kandideerida aegsasti andnud ja oma seisukohti tulevase ameti kohta ka kirjalikult selgitanud. Olgu lisatud, et sinodiliikmetel oleks olnud ka kohapeal õigus esitada oma kandidaate, kuid seda ei tehtud.

Nähtavaks teenimisega
Mõlemad peapiiskopikandidaadid tutvustasid end ja vastasid esitatud küsimustele. Õp Viilma jagas oma mõtteid kiriku tugevusest: on lai koguduste võrgustik, vabatahtlike töö, liikmete aktiivsuse tõus, hea ettevalmistusega kaader jne. Nõrkustest nimetas ta koguduste ebavõrdseid tingimusi, kinnisvara lagunemist, palkade ebaühtlust, kirik ei esinda ühiskonda. Mida teha? Anda vaimulikele vääriline palk, edastada kirikust arusaadavat sõnumit.
Küsimusele, kuidas kirik ühiskonnas nähtavaks muuta, vastas õp Sander, et ta näeb siin just koguduseliikmetes suurt potentsiaali. «Pean oluliseks rõhutada, et kiriku ustava ja jumalatahtelise teenimisega kaasnebki ühiskonnas nähtavaks saamine. Viimaks – kus on valgus, seal seda ka märgatakse,» rääkis Sander.
Kõlama jäi mõte, et kiriku juhtimises ei too head järsud kursimuutused. Kui peapiiskopiks valitaks keegi 40–50aastaste põlvkonnast, siis jääb tal piisavalt aega, et üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata.

Muusikute tugev koostöö
Sinodil kinnitati eelmise aasta aruanded ja võeti vastu selle aasta eelarve. Kuulati praostkonna muusikatöö sekretäri ülevaadet. Imbi Laasi sõnul oli 2013. aasta stabiilne ja hea. Praostkonna muusikud teevad head koostööd. Traditsiooniline on kevadine laulupäev Nõmme kirikuaias, esimesel advendil esinemine raekojaplatsil, koorid võtavad osa kõikidest üldkiriklikest sündmustest.
Peapiiskop Andres Põder ütles oma sõnavõtus, et Tallinna praostkond on EELKs väga erilisel kohal. Ka tema rõhutas, et ei toimu ühtki suuremat üldkiriklikku üritust ilma Tallinna vaimulike ja koorideta. Lisaks on suur osa siinseid vaimulikke seotud EELK juhtimisega. Rõõmustav on kirikukoolide tubli töö. Peapiiskop pani südamele võtta Mustamäe kiriku rajamist kui ühisprojekti ja toetada kogudust selles igati.
Sinod otsustas esitada aasta juhatuseesimehe kandidaadiks Tallinna Kaarli koguduse juhatuse esimehe Vootele Hanseni.
Otsustati paluda konsistooriumil kaaluda liikmeannetuste metoodika läbivaatamist. Urmas Viilma tegi sellekohase ettepaneku, sest praktika näitab, et on üsna palju neid, kes teevad oma liikmeannetuse pärast 31. detsembrit, mõned aga soovivad teha mitme aasta taguse liikmeannetuse. Parem oleks aluseks võtta nelja aasta keskmine liikmete arvestus.
Tiiu Pikkur

Tallinna praostkond 2013
11 kogudust
35 489 liiget
5476 annetajaliiget
940 pühapäevast ja pühade jumalateenistust
30 muusikakollektiivi
665 inimest osales muusikatöös
56 eurot oli keskmine liikmeannetus