Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jumala vastus on arm

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Number:  /

93aastases Nabala palvemajas hakatakse välja vahetama vana põrandat ja seda tööd saab toetada. Erakogu

Septembrikuu teisel pühapäeval koguneti Paekna külas Nabala palvemaja 93. aastapäevale.

Piiblitunni pidas Saue Pauluse koguduse abiõpetaja, vend Juha Väliaho ning lauluga teenis marilasest misjonär Anna Mishina.

Potissepa savinõu
Juha oli valinud piiblitunni teemaks Jeremija raamatu tähendamissõna potissepast ja savinõust. Tähendamissõna kirjeldas Jeremijale Jumala ja Iisraeli rahva suhet, kuid mida ütleb see tekst meile tänapäeval?
Potissepp voolib savist anumaid erinevaks otstarbeks. Mõnikord ei tule savinõu välja nii, nagu peaks. Tekib küsimus, kuidas on võimalik, et meister, kes esindab siin väga selgelt kõikvõimsat Jumalat, ebaõnnestub. Viga ei ole meistris, vaid savi kvaliteedis. Savi sees võivad olla kõvad tükid või lausa kivid, mis takistavad voolimist. Savi juba on kord selline materjal, et tekstuur ei ole ühtlane. Aga meister töötleb seda aina edasi. Tema teab, millist anumat ja mis otstarbeks luua tahab.
Piiblitunnist jäi kõlama mõte, et meister ei viska nässu läinud anumat prügikasti, vaid saab luua kõik uueks. Meil, Jumala loodud inimestel, ei ole mõtet hakata mässama tema vastu ja küsida, miks ta meid nõnda on teinud. Jumal on meid loonud ja andnud igaühele ka väärtuse, vaatamata sellele, kui tähtis või tähtsusetu meie välimus või ülesanne tundub olevat.
Piiblitund tekitas palju mõtteid ja arutelu. Saime ka savikunstnik Anna-Maria Vaino käest kuulda, et savitööd tehes tuleb läbida palju erinevaid tööfaase. Töö käigus peab lihtsalt ette kujutama, milline võiks nõu välja näha – ja lõpptulemus on alati üllatus. See andis väga kõneka paralleeli Juha mõttele, et me alles taevas mõistame oma elu kulgu, kui saame vaadata seda lõpust alguseni. Siin, kui meie maine rännak on veel pooleli, ei tea ega näe me kõike – ei iseendast ega Jumalast. Aga Jumal näitab meile seda, mida meil on vaja teada ja mõista. Temalt saame ka igaks päevaks vajaliku jõu. Jumala vastus meie ristile ja küsimustele on arm.

Palvemajale uus põrand
Pärast pooletunnist vaheaega alustas päeva teist osa vend Jaane Lend, kes luges ette ka tervitused Pühalepa palvemajast ja vennastekoguduse peavanemalt. Kohale olid tulnud vennad ja õed Endla, Nissi, Harku, Hageri ja Tõdva palvemajadest ja mujalt. Sõnavõttudes kinnitati, et ainult Jumala juurest saame leida tõde. Lähedus taevase Isaga on see, mida meil tuleb siin elus otsida. Jumala plaanid on parimad ja tema juhib meid Püha Vaimu läbi.
Hingekosutava muusikaga teenis Andrus Vaiklo koos tütar Hannaga.
Aastapäeva sujuvalt juhatanud vend Tanel Ots rääkis lõpetuseks kerjusest, keda Jumal tervendas Peetruse ja Johannese läbi. Midagi muutus, kui Peetruse ja kerjuse pilgud kohtusid. Ka meie saime kogeda aastapäeval, et Jumal on meid puudutanud ja me saame seda elumuutvat sõnumit edasi viia. Meenutasime veel lahkunuid ja lõpetasime palvega.
Nagu ikka, saime kuulutustunni lõpus nautida perenaiste valmistatud võileibu ja küpsetisi. Söömise ajaks kohale jõudnud vihmapilved ajasid sööjad õuest tuppa. Nii said palvemaja suure saali põrandalauad, mis on 93 aasta jooksul palju kuulnud ja näinud, olla veel söögiosaduse tunnistajaiks.
Ees on nimelt uue põranda tegemine, sest augustis avastati siin ulatuslik seenkahjustus. Nii see on, et töö ei saa kunagi otsa. Kevadel lammutati palvemaja hoovis vana kuur ja käimla ning suvel ehitati asemele uus abihoone. Ehitust rahastas suures osas Kiili vald. Ettevalmistused suure saali põranda vahetuseks on alanud. Õnneks leidub ustavaid vendi ja õdesid, kes on valmis appi tulema. Nagu palvemaja ise jutlustanuks meile päeva juhtsalmi kohaselt: me võime olla vahel elu poolt rudjutud, aga tänu Kristusele mitte kunagi murtud.
Kui keegi soovib toetada väärika palvemaja põranda vahetust, saab seda teha annetades Eesti Evangeelse Vennastekoguduse kontole EE321010220042144011. Selgituseks märkida „Nabala palvemaja“. Suur tänu kõigile eestpalvetajatele ja annetajatele!
Titta Marita Hämäläinen