Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jumala rahva koduigatsus

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!                 2Kr 5:17

Kristuses on see, kes on Kristusesse ristitud. Paulus kasutab oma kirjades ristimisest kõneldes erinevaid võrdlusi. Ristimine on Kristusesse rõivastamine. (Gl 3:27) Ristimine on osadus Kristusega koos temaga suremise ja maetud saamise kaudu erilises lootuses. Paulus kasutab siinkohal mõistet „uus elu“. „Otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus“ (Rm 6:3–4).

Esiteks viitab „uus elu“ kristlase uuelaadsele elule selles maailmas, elulaadile, mis eristab kristlasi teistest. See ei olnud alati vastristituile iseendastmõistetav. Uue Testamendi kirjades leiduvad pahede ja vooruste kataloogid on mõeldud algajale kristlasele, nende alusel saab ta eksimise ja an-

deksandmise pingeväljas kujundada oma elu.

Teiseks viitab „uus elu“ uuele eksistentsile igavikus, kuhu Kristus on juba läinud. Selles osalemist tõotatakse kord igaühele, kes on ristitud.

Võib püüda kujutleda, kui suure helguse see sõnum tõi Efesose rahvale või galaatlastele, paganatele, kes küllap olid juutidelt kuulnud, et Jumala silmis ei ole nad midagi. Nüüd aga – seda rõhutab ka Paulus (näiteks Ef 2:13; 5:8) –, nüüd aga on nad võrdsed tõotuse rahvaga. Tänu Kristusele.

Kirjas roomlastele kasutab Paulus võrdlust lapsendamisega (Rm 8:14–17). Ei ole võimatu, et Paulusel on mõttekäigu lähtekohaks sündmus, mis kujundas Rooma riigi selliseks, nagu Paulus seda tundis: 44. a eKr lapsendas Julius Caesar oma sugulase Octavianuse. Ratsanikuseisusse sündinud mehest sai lapsendamise kaudu troonipärija ja peagi jumalik Augustus, mees, kelle ajal pandi kirja „kogu riigi rahvas“ (Lk 2:1).

Jumal on sinugi lisanud oma testamenti. Ta tõotab sulle uut elu.

Joel Siim