Jumala juhatusel koguduse liikmest hingekarjaseks

/ autor: Tiiu Pikkur / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Diakon René Paats 31. mail – oma ordinatsioonipäeval Tallinna piiskopliku toomkiriku altari ees. Tiiu Pikkur.

Nelipüha ja Kristuse kiriku sünnipäeva jumalateenistusel 31. mail ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Tallinna piiskoplikus toomkirikus diakoniks René Paatsi. 

Peapiiskoppi assisteerisid selle juures koguduse õpetaja Arho Tuhkru ja abiõpetaja Joel Siim. Organist oli Piret Aidulo ja kantor Veljo Reier. Väga siira ja mõtlemapaneva jutluse, kus ka oma teest Jumala juurde rääkis, pidas ordinant. 

Koguduse õpetaja Arho Tuhkru ja juhatuse esimees Indrek Treufeldt õnnitlesid värsket vaimulikku ja soovisid talle rohket Jumala õnnistust. Siinjuures tasub rõõmustavalt ära märkida asjaolu, et Paats on toomkoguduses omainimene juba 15 aastat – on kindlasti eriline sündmus, kui üks koguduse liikmetest hingekarjase seisusesse pühitsetakse.

„Ristitud ja leeris käinud olen Tallinna Kaarli koguduses 1997. aastal. Siia toomkogudusse tõi mind 2005. aastal laulatus ja siia ma olen jäänud,“ räägib Paats ja lisab et aastast 2017 kuulub ta toomkoguduse nõukokku ja täidab revisjonikomisjoni liikme kohustusi.

Jumal hoidis

Jumala lähedalolekut on Paats tundnud juba lapsepõlves rasket haigust põdedes ning imelises paranemises, millele kaasa aitasid hulgalised palved. „Mõeldes sellele, kui rikas on Jumal minu ja minu lähedaste elus olnud oma heldusest, tekib tahes-tahtmata kaastunne nende inimeste vastu, kes Jumalat ei tunne, kes kannatavad teiste või ise enda poolt põhjustatud eluraskuste all. See on ka põhjus, miks ma sooviksin suunduda jumalariigi tööle ja teenida kogudust diakonina, juhatades Jumala juurde neid, keda mina saan aidata ja kelle juurde Jumal mind juhatab.“

Toomkoguduse diakonina saab Paatsi ülesandeks aidata ja toetada neid, kes kannatavad ihulikult või hingeliselt, jagada kristlikku kasvatust ja kuulutada evangeeliumi. Koguduse õpetaja abilisena aitab ta pidada jumalateenistusi, eeskätt kaasa teenides altarisakramendi jagamisel kirikulistele ning haigetele ja vanadele nii kodus kui haiglas.

Eneseotsingud tõid selgust

Ent kuidas tuli üks ärinduse spetsialist üldse mõttele teoloogiat õppima hakata? „Ma arvan, et kuskil seitse aastat tagasi, kui käisin metsas jooksmas. Mõtlesin omi igapäevaseid mõtteid ja palvetasin, kui järsku tundsin mõtet, et minust võiks vaimulik saada. Ma isegi ehmatasin selle kutse peale ära, see pani mind muigama. 

See aeg oli mul eneseotsimise aeg, kus tundsin, et tahaksin Jumalale lähemal olla. Võtsin seda väga rahulikult, olles seisukohal, et vaimulikuks ei hakata ega saada, vaid selleks kasvatakse. Selle pärast ma astusin ka usuteaduse instituuti, et kui see on tõesti Jumala tahe, las ta juhib mind, puhub purjesse tuult. Kui kõvemini, siis liigun ka mina kiiremini, kui see tuul on vaikne, siis liigun ka mina vaikselt.“ 

Algul tahtis ta asuda õppima hingehoidu, kuid Urmas Viil­ma oli see, kes soovitas minna usuteadust õppima. „Nii ma teoloogiat õppima hakkasingi. Teisel kursusel, kui meid kogudustesse praktikale saadeti, läksin mina Kaarli kogudusse ja alustasin praktikat õp Jaak Ausi juures. Olen talle väga tänulik – õp Aus on mind väga palju painutanud ja õpetanud. Temaga koos töötades sain oma valikule kinnitust. Diakoniõppe praktika tegin juba toomkoguduses.“

Hingehoid on südamelähedane

Diakonina tööle asudes loodab ja soovib Paats rohkem pühenduda Merivälja pansionaadi hoolealuste teenimisele. Kui seni peetakse seal kord kuus jumalateenistusi, siis diakoni sooviks on hingehoiule suuremat tähelepanu pöörata. „Kui Jumal tahab ja Merivälja hooldekodu on ka sellega nõus, siis minu teenimine saab seal suurem olema,“ loodab Paats.

Kas aga diakoniordinatsioon on ühe tee lõpptulemus, selle kohta ütleb Paats nii: „Ma arvan, et olen päris pika sammu teinud, aga ma kindlasti avasin täna alles selle ukse, millest nüüd pean sisse astuma. Tahaksin sügisel õpinguid usuteaduse instituudis jätkata. Esmalt hingehoiu baaskursusel, edasi teoloogia magistriõppes.“

Tiiu Pikkur

René Paats

Sündinud 1. septembril 1971 Tartus

Haridustee

Tartu 16. keskkool (1989)

Fontese ärikool, ärijuhtimine (1995)

Marketingi Instituut, marketing (2003)

EELK Usuteaduse Instituut, luterlik teoloogia (2019), pastoraalseminari diakoniõpe (2020)

Töö 

Tallinna Kaubamaja Grupi AS partnerkaardi arendusjuht

Perele kuuluva OÜ Espresso Grupp (JURA kohvimasinate ja kohvi müük Eestis) juht

Abielus, kolm poega (29-, 14- ja 6-aastane)