Jõuluks

/ autor: ek / rubriik: Päevateema ja palve /

Su südames nüüd pane
Kõik küünlad põlema
Ja ära pimedusel’
Sääl aset anna sa.

Kes oled kurb ehk haige,
Sa looda, kannata!
Ja usu, valukarik
Saab viimaks tühjaks ka.

Ei igavest’ või kesta
Ei ükski oht, ei õnn;
Ning sagedast su valu
Sull’ õnnistuseks on.

Su südames nüüd pane
Kõik küünlad põlema
Ja ehi oma hinge
Sa taevarahuga!

Anna Haava