Jõul

Aeg ojana jõeks

kogumas saab

rahus oodatu näeb

kuldne hingedeaja algust

kolletumispäevast
hallisse valgus

valgeks sellest tumedast
helenes

Suubub hetkesse olevik

Tulev möödunust tulev
ikka

Aeg ojana jõeks

kadunud läeb

vahast sulama näeb

oma laotuse alla

heljub piiskade udu
valla

väes pühamas püüdnud
olevat mõista

Jesu võietu ja pale ning
käed

Sulnis soojas vaimu ja
hinge jääd

Aeg ojana jõeks
Betlehemmast tulema seab

Sünni kuumus jõul
valusas rõõmu ohvriks teab

Enri Pahapill