Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Issanda teenistuses

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Jeesus kutsub endale jüngreid. Tema kutsub need, kellest hiljem saavad apostlid. Jeesus valib endale töötegijaid, kes viiksid edasi tema kuulutatud evangeeliumi.

12 jüngri valimine, mis on viide Iisraeli 12 suguvõsale, väljendab Jeesuse soovi rajada uus Jumala rahvas ehk viimase maailmaajastu Iisrael. Ta esitab kutse üle maa tervele Iisraelile, mitte vaid kitsale valitute hulgale. 

Kirikus järgitakse üldjuhul põhimõtet, et kiriklikesse ametitesse ei saa ise ennast pakkuda, vaid selleks kutsutakse kas koguduse või kiriku juhtide poolt. Esmalt on kutsujaks Jumal oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu, kelle sõna kuuldes hakkab inimene uskuma ja on valmis Jeesust ja tema õpetust oma elus järgima. Jumala kutset peavad kinnitama veel koguduse vanemad või kiriku juhid. Selle protsessi käigus õpitakse käima kuulekuses ja Jumala tahte täitmises. Edaspidises töös ei peaks läkitatu rääkima seda, mida arvab tema, vaid seda, mida on õpetanud Jeesus.

Iga kristlase peamine ülesanne on ennekõike ise elada koos Jeesusega. Apostlid pidid mitu aastat käima Jeesuse kõrval, enne kui nad võisid alustada iseseisvat tööd tema tunnistajatena.

Kui me ei saavuta kiiresti seatud eesmärke, võime olla pettunud, aga peame siis endale meenutama, et Jeesus kutsus ja valis meid, mitte meie teda. Tema pidi juba sind kutsudes teadma, millised me tegelikult oleme. Kui ta ikkagi meid kutsus, siis pidid tal meie jaoks olema head kavatsused.

Need, keda Jeesus kutsus, pidid alustama evangeeliumi viimisega tervesse maailma. Aga see töö on veel pooleli ja jätkub praegugi. Ka meil, kes me oleme tänased Jeesuse poolt kutsutud, on selle ülesande täitmises oma osa.

Anti Toplaan