Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Instituut tutvustab idakristlikku mõttelaadi

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Märksõnad:  / Number:  /

2002. aastal asutas Tallinna ja kogu Eesti kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus Tallinnas EAÕK Teoloogilise Instituudi (EAÕK TI). 

Aastatel 2002–2018 kandis õppeasutus nime Püha Platoni Seminar. Algselt korra kuus ning vabas vormis toimuvate loengupäevadega jõuti 2014. aastal koostööni EELK Usuteaduse Instituudiga (EELK UI), kus kõigil soovijatel on võimalik omandada teoloogilist rakenduskõrgharidust, spetsialiseerudes õigeusu teoloogiale.

Õigeusu õppetooli õppesuuna eesmärk on anda Eesti kõrgharidusmaastikul tunnistust rikkast idakristlikust õigeusu pärimusest ja vaimsusest. Antud tunnistusest on kutsutud osa saama kõik, kes soovivad tulevikus saada EAÕK vaimulikuks või hästi ettevalmistatud õigeusu kirikutöö tegijaks. Aga muidugi ka kõik teised, kes soovivad sügavamalt tundma õppida idakristlikku mõttelaadi ja teoloogiat. 

Õigeusu eriala valinud üliõpilasel on võimalik osa saada inspireerivatest loengutest, mida peavad nii kohalikud kui ka välismaa õppejõud, kellest paljud on oma ala akadeemilised tipud. Teeme koostööd Kreekas asuva Volose teoloogilise akadeemia rahvusvahelise võrgustikuga, Liibanoni Balamandi ülikooliga ning Ida-Soome ülikooli õigeusu osakonnaga. Eesti õigeusu kirik koostöös teoloogilise instituudiga on avanud raamatukogu, mis pakub ligipääsu idakristlikule kirjandusele ja erinevatele andmebaasidele.

Instituudi näol on tegemist nii Eesti kui ka maailma mastaabis haruldase nähtusega. Ühelt poolt on EAÕK TI ja EELK UI koostöös sündinud õigeusu õppetooli näol tegemist Eestis ainsa kohaga, kus on võimalik rakenduskõrghariduse raames spetsialiseeruda õigeusu teoloogiale. 

Teisalt on maailma mastaabis tegu suhteliselt haruldase oikumeenilise nähtusega, kus õigeusu teoloogiat õpetatakse luterliku õppeasutuse raames. Nimelt peavad õigeusule spetsialiseeruvad üliõpilased läbima üldõppeained koos teiste üliõpilastega, samas kui luterlikku teoloogiat, hingehoidu ja kristlikku kultuurilugu õppivad üliõpilased saavad võtta ka õigeusu õppeaineid. 

See läbikäimine loob iga päev koos õppivate kursusekaaslaste näol nähtuse, mida võime nimetada praktilis-teoloogiliseks oikumeeniaks. Sisult luuakse nõnda suhtlusvõrgustik nii EELK kui EAÕK tulevaste vaimulike ja kirikutöö tegijate vahel. Meie väikese kristlaskonnaga Eestis annab taoline suhtluslik läbipõimumine ühise tunnistuse, mille erilisust tuleks kindlasti väärtustada ning kalliks pidada.

Tauri Tölpt

EAÕK TI juhataja, 

EELK UI õigeusu õppetooli juhataja