Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi siirdub pensionile

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Emerituuri siirduv Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi on saanud leeriõnnistuse Narvas. Ingeri kiriku koduleht

Ingeri luterliku kiriku piiskop Aarre Kuukauppi on teatanud enda siirdumisest emerituuri. Uus piiskop valitakse oktoobris toimuval kirikukogul.

Ingeri kirik on üks Vene Föderatsiooni territooriumil tegutsevatest iseseisvatest luterlikest kirikutest. See koondab ajalooliselt ingerisoomlasi, kuid viimasel ajal on sidemed Soome kirikuga muutunud nõrgemaks. Osaliselt on põhjus ingerisoomlaste Soome elama asumises ja vene rahvusest kirikuliikmete osakaalu kasvus. Nii on jäänud ka Ingeri kiriku jumalateenistuselus soome keele kasutamine ajapikku mitmetes kogudustes vene keelele alla.
Ingeri kirikuga on Eesti luterlikul kirikul ajalooliselt mitmeid sidemeid. Piiskop Kuukauppi on konfirmeeritud 1968. aastal Narvas õpetaja Elmar Kulli poolt.
EELK on olnud Ingeri kiriku taassünni juures. Kui Ingeri kirik organisatsioonina 1992. aastal taastati, olid meie vaimulikud ingerlasi käinud jumalasõnaga teenimas juba paarkümmend aastat. Nii võib öelda, et EELK on olnud piiskop Kuukauppi vaimne ema.
Praegu kuuluvad mitmed Venemaal asuvad Eesti luterliku kiriku kogudused Ingeri kiriku alluvusse. Aarre Kuukauppi on siiani olnud ametlikult näiteks ka Peterburi Jaani koguduse ülemõpetaja, sest Venemaal peab koguduse teenimise eest vastutav vaimulik ametlikult olema Vene Föderatsiooni kodanik. Piiskop Kuukauppi on teatanud ka Peterburi Jaani koguduse juhi ametikohalt lahkumisest, mis toob muutusi samuti eestikeelse Peterburi Jaani koguduse juhtimise jaoks. Tugevate sidemete ja üksteisest sõltumise tõttu on Ingeri kiriku juhtkonnas toimuv muutus meie jaoks väga oluline.
Ingeri kiriku praostkonnad on alustanud piiskopikandidaatide esitamise protsessiga. Piiskop Kuukauppi on lubanud olla uuele piiskopile esialgu vajadusel abiks ja lubanud abistada ka Kelto koguduse teenimisel.
Aarre Kuukauppi on sündinud 1953. aastal ja pühitsetud piiskopi ametisse 1996. aastal. Aastal 2011 andis EELK peapiiskop Andres Põder piiskop Kuukauppile EELK Teeneteristi I järgu ordeni, mis näitab tema olulisust meie kirikule.
19. veebruaril 2011 on sõlmitud koostöölepe Eesti ja Ingeri luterliku kiriku vahel. Seda on pikendatud 21. veebruaril 2016.
Kaido Soom

Ingeri kirik
1611 asutatakse Lempalas esimene luterlik soomekeelne kogudus
1745 Peterburis asutatakse soomekeelne kogudus
1917 revolutsioon, kirikuelu raskeneb
1938 viimased kirikud suletakse
1961 Narvas algavad soomekeelsed jumalateenistused
1990 EELK alluvuses luuakse Ingeri praostkond
1992 luuakse iseseisev Ingeri kirik
Kirikus on 70 kogudust ja 7 praostkonda: Karjala, Lääne-Ingeri, Moskva, Peterburi, Siberi, Uurali, Volga