In memoriam Harri-Johannes Rein

/ autor: Eenok Haamer / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

HReinHarri-Johannes Rein
21.07.1926–3.01.2017

Jumalasulane Harri-Johannes Rein on kutsutud igavikku. Ta oli veendunud, et Jumal oli ta kutsunud jumalariigi tööle. Ainult ligi 20aastane viivitus tuli vahele ja sõduriealine mees pidi hakkama end varjama vanemate tagakambris võõraste pilkude eest. See raske katsumisaeg vormis ta pühaks tööks, nii et ta ei tahtnudki muust teada. Meie rahva katsumisajad on põhjuseks, et saan Harrist rääkida kui lähedasest sõbrast. 1964. aastal tuli ta usuteadust õppima. Siis mõistsin, et tal on kartus inimeste ees. Pakkusin talle sõprust ja sealt ongi pärit meie lähedus tema elutee lõpuni.
Kõike tegi ta suure hoole ja pühendumusega, soovides ikka täiuslikumaks saada oma Jumala tunnetamises. See väljendus lausa mungalikus süvenemises ning oma mõtete kirjapanemises ja sellepärast ehk ei saadudki temast alati aru. Teda taheti mõõta ja mõista oma mõõdupuudega. Kuid tema Issand mõistis teda. See ongi kõige olulisem ja rohkem ta ei vajanudki, tema, Jumala erak.
Tallinnas oli tema sünnipaik ja kodu ning Toompeal tema lapsepõlve sügavad mälestused jätnud ringi käimise rajad.
Ristimise kaudu sai temast 1926. aastal Tallinna Kaarli koguduse liige ja seda oli ta elu lõpuni. Pärast raskeid aegu leeritati ta 1964 sealsamas. 1944 lõpetas Tallinna 5. Gümnaasiumi. 1964–1975 õppis EELK Usuteaduse Instituudis ning magistrikraadi omandas samas 1979.
Teeninud on ta vaimulikuna Kursi (1967–1976), Harju-Jaani (1976–1996), olles sel ajal (1982–1996) ka Ida-Harju praost, ja Ruhnu (1997–2016) kogudust. Hooldajaõpetajana on ta teeninud Laiuse (1971–1975), Jõelähtme (1979–1986, 1994–1996), Jüri (1984–1985), Kose (1985–1986), Loksa (1995–1996) kogudust. Ta on olnud EELK kirikukogu liige (1985, 1987, 1990–1996), usuteaduse instituudi üldkirikuloo dotsent (1981–1992), raamatukogu bibliotekaar (1976–1991) ja juhataja (1991–1996), EELK agendakomisjoni (1983–1990) ja liturgiakomisjoni liige (1992–1997).
Teda on austatud EELK aukirjaga 2006, EELK Teeneteristi II järguga 2006, Valgetähe IV klassi teenetemärgiga 2001, Saare maavalitsuse teeneteplaadiga 2013, EELK elutööpreemiaga 2016. Raasiku valla aukodanikuks nimetati Harri-Johannes Rein 2007. a.
Tema unistuste maa oli Ruhnu. Ta unistas sinna kloostri rajamisest. Harri lähebki puhkama Ruhnu kahe kiriku vahele käärkambri ukse juurde tema enda rajatud dendraariumi keskele, paika, mille ta oli endale ise valmis vaadanud.
Kõigeväeline Issand Jumal andku talle rahulikku hingamist ja rõõmsat ülestõusmist igavesel hommikul!
Eenok Haamer,
titulaarpraost
Anti Toplaan,
Saarte praost