Hetk enne pühasid toimetusi

Möödunud reedel toimus Tartu Pauluse kiriku kõrvalhoones pidulik jõululõunasöök.

Sellest osa võtma olid kutsutud Tartu praostkonna koguduste õpetajad koos abikaasadega ja lisaks igast kogudusest kaks esindajat. Praost Joel Luhamets kinnitas, et praostkonna töötegijate jõululõunale saabusid kõik kutsutud.

Luhametsa sõnul on seesuguseid söömaaegu peetud neli aastat. «See on traditsiooniline jõulueelne ühine söömaaeg enne pühade toimetuste juurde minekut,» märkis ta.

Tehti kokkuvõtteid möödunud aastast, tänati tublisid tegijaid. Joel Luhamets jagas informatsiooni esitamist vajavate aruannete osas ja eelseisvast Vaimulike Konverentsist. Rahvale tutvustati kahte uut töötegijat: pastoraalseminari õpetajaameti kandidaate Raino Kubjast (Laiuse kogudus) ja Kristjan Luhametsa (Kambja kogudus).

Ühisel jõululõunal tunti rõõmu koosolemisest, üksteisega kohtumisest ja sellest, et kogu maailm peab siiski Kristust ja tema sündi nii tähtsaks, et sellest räägitakse igal pool ja väga palju. «Kõik viitab ikka sellele, et meil on tulemas üks suur sündmus,» lisas praost.

Meeli Pärtelpoeg