Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Häädemeestele oma õpetaja

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Pühapäeval seati Häädemeeste Miikaeli koguduse õpetajaks Tauno Teder (41), kes ligi kaks aastat on teeninud sama kogudust hooldajaõpetajana.

Introduktsioonitalituse viis läbi peapiiskop Andres Põder, teda assisteerisid Pärnu praostkonna praost Enn Auksmann ja abipraost Tõnu Taremaa. Jutluse aluseks kasutas praost Auksmann selle pühapäeva kirjakohta, tähendamissõna variserist ja tölnerist (Lk 18:9–14), mis sobis suurepäraselt oma õpetliku sisuga koguduse õpetaja ametisse seadmiseks.
Vaimulikuna on 1993. aastal preestriordinatsioonini jõudnud Tauno Teder seotud kahe kogudusega, ta oli Viru praostkonna Simuna (1993–2002) õpetaja ja Väike-Maarja (1996–2002) hooldajaõpetaja. On töötanud Virumaa Teatajas, teinud kaastööd ajalehele Eesti Kirik, aga ka Eesti Televisiooni religioonisaadetele, töötanud lektorina usuteaduse instituudis ning liikmena kiriku erinevates komisjonides.
Huvi kristlastevahelise dialoogi vastu leidis rakendust Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri töös, selles ametis oli Tauno Teder 2004–2011, kusjuures 2009–2010 viibis ta külalisõpetajana Kanadas Toronto Peetri koguduses.
Tauno Teder tunnistab, et täheldab olulisi muutusi koguduslikus elus selle ligi 20 aasta jooksul, mil ta kirikutöös järjepidevalt tegev on olnud. «Vaimulik peab arvestama näiteks, et tänane maainimene on vägagi liikuv, käib tihti linnas tööl,» toob ta praktilise näite.
Häädemeeste kogudust iseloomustab Teder kui väikest, aga visa: «Tegemist on tubli rannarahvaga, kes on suuteline oma kogudust väärtustama ja alles hoidma.» Koguduse iseseisvust on omal kombel toetanud asjaolu, et Häädemeestel ei ole pikkade perioodide jooksul olnud oma vaimulikku, mis on nõudnud koguduse nõukogult ja juhatuselt tublit tööd.
Peale Häädemeeste koguduse on Tauno Teder Tahkuranna ja Treimani hooldajaõpetaja, piirkond on ajalooliselt olnud üks kihelkond.
Eesti Kirik