Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Enese läbikatsumine

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Jeesuse ilustamata sõnum algab tänase pühapäeva kontekstis tunnustusega kirjatundjate ja variseride tegevusele, kuna kirja selgitamine oli tema silmis auväärne ja vajalik amet ja selles mõttes on kirja seletajad Moosese järglased. Sünagoogi teenistuse korra kohaselt loeti pühakirja püsti seistes, kuid seletusi anti selleks määratud istmelt. Moosese istmel istumine tähendas ühtlasi õpetamisõiguse omamist. 

Selle vastu ei ole Jeesus samamoodi, nagu templi puhastamissündmuses ei sekku ta preestrite tegevusse, vaid astub templi eesõues otsustavalt vastu kaupmeeste ja rahavahetajate tegevusele. Variseridele mõeldud sõnumi teravik osutab sellele, et Moosese istmel istujate tegelik elu ei ole vastavuses nende õpetusega. Jumalik tõde ei ole ainult mingi teoreetiline teadmine või tõekspidamine, vaid see on eelkõige praktiline elu. Tõe tunnetuslik väärtus on kindlasti oluline, kuid tõeliseks väärtuseks saab tõde alles siis, kui see leiab väljundi sellele vastavas teos.

Iga kristlase suurus seisneb tema teenivas hoiakus kaasinimese suhtes. Selline teenimine, mis taotleb omakasupüüdmatult ligimese heaolu, ei saa kunagi muutuda ennast ülistavaks või manduda välispidiseks ehk kombekohaseks käitumiseks. See, mis laseb heal ja õigel õpetusel teoks muutuda, on ainuüksi teeniv armastus, mida Jeesus ise oma eeskujuga igal sammul ilmutab.

Anti Toplaan