Enam läbimõeldud koostööd

/ autor: ek / rubriik: Elu ja Inimesed / ilmunud:  /

23.–24. septembrini peetakse Pärnus Agape
keskuses taas kristlikku juhtimiskonverentsi «Juht ja meeskond». Eesti Kirik
küsis konverentsi korraldajalt pastor Üllas Tanklerilt, millist tulemust loodab
ta kristlikult juhtimiskonverentsilt.

Küsimus tulemuste kohta on väga asja- ja ajakohane. Meie
läänelik-turumajanduslik ühiskond on ju tugevasti tulemustele orienteeritud ja
tulemused on juhtimise üks võtmemõisteid. Pärast üritust, millele on kulutatud
tublisti rahalisi ressursse, aega ja energiat (ja seda on teinud nii osalejad,
lektorid kui ka korraldajad), peab ju olema võimalik millelegi toetudes hinnang
anda, kas see kõik tasus ära? Majanduslikus kontekstis peab olema võimalik
tulemusi numbrites esitada ja kõike ühtse süsteemi mõõtühikutes välja tuua.

Kirikus ei anna kaugeltki mitte kõik tulemused end
mõõdetavatesse kategooriatesse lahterdada. See aga ei tähenda veel, et me ei
võiks oma ootusi formuleerida.

Mis võiks olla kristliku juhtimiskonverentsi puhul
tulemusteks? Küllap tulijad väärtustavad uusi teadmisi, osasaamist teiste
kogemusest, intrigeerivaid ja inspireerivaid küsimuseasetusi, praktilisi
nõuandeid, osadust erinevatest kirikutest ja traditsioonidest pärit kristlaste
vahel, kes üheskoos jumalateenistuses omavahel vendlust kogevad.

Ma loodan, et konverentsi tulemusena teadvustavad töötegijad
erinevate kirikute kogudustes vajadust parema, enam läbimõeldud koostöö järele.
Meeskonnad vajavad juhte. Juhtidel on omakorda tarvis meeles pidada, et nemad
vajavad meeskonda. Kuid vajaduse teadvustamisest tuleb kindlasti veel edasi
liikuda ja õppida koos töötamist. Tulemuslik, õnnistusrikas ja osaduslik
koostöö meeskonna ja selle liidri vahel on kunst, mille omandamiseks on tarvis
vaeva näha. See kunst sisaldab hoolt ja armastust, teenivat meelt ja
alandlikkust, aga ka oskust kuulata ning oskust rääkida.

Kuna ma olen usklik inimene, siis üle kõige usaldan ma seda,
et konverentsi kui ühe teenimisvõimaluse kaudu teeb Jumal midagi osalejate
südames ning nende kaudu koguduste elus, mida me mõõta ja määratleda ei
suudagi. Midagi, mida me ehk hiljem ei oska konverentsiga seostadagi, nagu me
ei oska täpset seost kätte näidata punaseks küpsenud õuna ja ühe konkreetse
päiksepaistelise päeva vahel.

Kui dr Samuel Kobia, Kirikute Maailmanõukogu Aafrika
päritolu peasekretär andis möödunud aastal Deutsche Wellele intervjuu,
tsiteeris ta muu hulgas vanasõna  oma
kodumaalt: «Kui tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad minna kaugele, siis
tee seda koos teistega.» See on mõttekäik, mis sobib hästi meie motoks, sest
kirikutena on meil veel pikk tee minna.

Üllas Tankler