Eestpalves on…

/ autor: ek / rubriik: Päevateema ja palve / ilmunud:  /

Paldiski, Sindi ja Kihelkonna kogudus ning
õpetajad Jaan Jaani, Toomas Nigola ja Rene Reinsoo. Samuti on eestpalves
koguduste juhatuste esimehed Erich Roots, Leida Lainoja ja Arvu Suurna.

Armuline Issand, Sa palusid nende eest,
kes Sind risti lõid ja käskisid oma teenijaid vaenlaste eest palvet teha. Meie
palume Sind alandlikult: anna andeks neile, kes meid vihkavad ja meile liiga
teevad ning juhata neid kurjusest ja kavalusest vennalikku armastusse ja
headest tegudest täidetud ellu, et me ühel meelel austaksime Sind.