Eestpalves on…

/ autor: ek / rubriik: Päevateema ja palve / ilmunud:  /

Kõpu, Jõhvi ja Põlva kogudus ning vaimulikud Hedi Vilumaa ja Peeter Kaldur. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Taivo Lehesmets, Arvid Siilak ja Tõnu-Heino Maask.

Jumal, meie looja, meie ema, isa ja sõber, me täname Sind elu imelise anni eest, selle rõõmude ja vastutuse, selle kogemuste ja võimaluste eest. Me kiidame Sind hea tervise ja igapäevase toidu eest, peavarju ja kodusoojuse, sõprade armastuse ja truuduse eest.

Aita meid Sind tänada mitte ainult sõnadega huulil ja palveis, vaid eluga, mis kantud armastusest ja lootusest, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi.