Eestpalve

Viru praostkonna Narva kogudus palub palvetada Narva Aleksandri Suurkiriku taastamise, sealhulgas oreli saamise pärast; samuti venekeelse töö ja venekeelsete raadio- ja telesaadete jätkumise pärast, et evangeelium võiks kuuldav olla ka teisel pool piiri, ning soomekeelse töö ja ingeri rahva püsimajäämise pärast.
Veel palub Narva kogudus uute töötegijate lisandumise ja töötegijate tervise pärast, et nad rõõmsa meelega suudaksid Jumalat teenida.
Narva-Jõesuu kogudus palub eestpalvet koguduse töö edenemise ja koguduseliikmete tervise pärast. Illuka kogudus palub, et Jumal õnnistaks kirikus peagi algavaid remonditöid ja juhiks ning kasvataks kogudust uute liikmetega.
Iisaku kogudus palub Jumala kaitset ja juhtimist koguduse vaimulikule ja vabatahtlikele töötegijatele, et neil jätkuks jõudu ja tervist ning et nende südamed oleksid täidetud Jumala armastuse ja rõõmuga. Palume kogudusele kasvamist ja et pühapäeviti leiaks üha rohkem inimesi tee kirikusse, täitmaks end uue jõu ja energiaga jumalariigi töös. Samuti palume lähenevate koguduse usaldusisikute valimiste eest, et leiduks ikka inimesi, kes on nõus võtma vastutust koguduse elu juhtimiseks.
Tudulinna kogudus palub oma koguduse vaimulikule õnnistust jumalariigi töös ja et tal oleks jõudu veel aastaid juhtida Tudulinna kogudust. Palume ka Jumala juhtimist lähenevateks koguduse juhtorganite valimisteks.