Eestisse kiindunud

/ autor: ek / rubriik: Elu ja Inimesed / ilmunud:  /

Kooritööst Eestis 1996–2007Esmalt tänan kõiki kolleege EELKs, KOSKi (koorijuhtide ja organistide segakoori), lastekoori Väike Küünal, EELK kogudusi. Tänan kõiki, kes on mind Eestis viibimistel saatnud. Tänan Aivi Otsnikku ja Helika Gustavsoni, KML peasekretäri, kes on mind toetanud kõikidel seminaridel, kooripäevadel ja muudel kirikumuusikaüritustel, leidnud kõigile küsimustele õiged vastused ja andnud mulle tugevaid impulsse töös EELKs.
1996. aastal sain ma Alam-Saksimaa kirikukooriühenduselt ülesandeks teha hääleseadeseminar kirikumuusikutele Lääne-Nigulas. See seminar jätkus aasta hiljem, 1997. aastal Järva-Jaanis. Sain töötada ka koos lastekooriga Väike Küünal Mihklis. Kuigi tekkisid mõningad keelelised raskused, oli just see seminar mulle teetähiseks uuteks kohtumisteks järgnevatel aastatel. 1998. aastal toimusid seminarid Põltsamaal ja Mihklis koos kontserdiga Pärnu Eliisabeti kirikus, 1999. aastal töö koos KOSKiga Pilistveres ja jällegi Mihklis lastekooriga Väike Küünal; 2000. aastal Raplas koos KOSKiga ja suurel laulupeol Pärnus, kus toimus ka KOSKi kontsert.
2001. aastal oli seminar lastejumalateenistuste pidajatele Sangastes ja kaks seminari Valga praostkonnas, Lääne-Harju praostkonnas ja Saaremaal ning Kuusalus koos noortekooriga Candela Ardora. 2002. aastal järgnesid õppepäev Märjamaal, kooripäev Tallinnas koos oikumeenilise naiskooriga, Tallinna Jaani koguduse naiskoori laululaager Patikal, KOSKi laululaager Kosel ning õppereis Narva ja Peipsi äärde Mustveesse.
2003., 2004. ja 2005. aastal olid kohtumised Hiiumaal, Patikal ja Raplas ning KOSKiga Kuusalus. 2005. ja 2006. aastal toimus veel kord hääleseadeseminar Tartus ja Tallinnas ning iga-aastane kooritöö koos KOSKiga.
Käesoleval aastal tähistas KOSK Tallinnas oma 25. tegutsemisaastat. Sel puhul anti kontsert Jaani kirikus. Enne seda toimusid suvel mitmekesised kohtumised KOSKiga: kirikupäeval Eestis ja koori kontserdireisil Saksamaal. Eriliseks hetkeks oli Soome-Eesti kooride kohtumine Turus.
Nende aastate jooksul on vahetatud rohkesti ideid, on sündinud palju muusikaseadeid: kaanoneid vaimulikele ja ilmalikele tekstidele, koraaliseadeid, motette piiblitekstidele, kantaate eesti vaimulike viiside põhjal ja puhkpillimuusikat, enamik sellest on kakskeelne, eesti ja saksa keeles.
Kui oled kord Eestit külastanud, ei saa enam ilma selle maata olla. Kui oled töötanud koos Eesti lauljatega, mõistad, miks eestlased poliitilist pööret laulvaks revolutsiooniks kutsuma on hakanud. Meie koostöö algas ajal, mil Eestisse pääsemiseks oli tarvis viisat ja reisidokumente, nüüdseks on Eesti saanud Euroopa Liidu liikmeks ja piiriületusel piisab isikutunnistusest.
Südamlik tänu kõigile, kes on selle tööga seotud olnud, kes on meie sõidud ja reisid korraldanud, meid salvestanud ja meie Eesti sõpru siin Saksamaal saatnud.
Alam-Saksimaa kirikumuusikaühendus (Niedersächsi-sche Kirchenchorverband – NKV) ja Saksamaa evangeelsete kirikukooride ühendus toetavad seda tööd ka tulevikus nõu ja jõuga.
Image
Jan-Jürgen Wasmuth
,
Walsrode

28. oktoobril sai Jan-Jürgen Wasmuth 69aastaseks. Õnnesoovid Eesti Kirikult ja Kirikumuusika Liidult.