Eesti kultuuripreemia sai organist Andres Uibo topelt CD

«56 Eesti rahvalaulutöötlust
orelile» ja 2005. aasta loomingulise tegevuse eest.