Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kirikute Nõukogu asub valima uut presidenti

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) töökoosolekul kinnitati eelarve ja tehti ettevalmistusi järgmisel kuul uute juhtide valimiseks.

Veebruarikuu töökoosolekul toimuvad EKNi juhatuse liikmete, sh presidendi ja kahe asepresidendi valimised. Senine president piiskop Einar Soone on juhtinud EKNi tööd alates 1993. aastast. Ta on väljendanud oma arvamust senisest juhirollist taandumiseks.
2013. aasta eelarves moodustab põhiosa tuludest riigieelarveline eraldis, mida kasutatakse töövaldkondade, oikumeeniliste projektide ja liikmeskirikute finantseerimiseks. Sel aastal on arengukava kohaselt kõrgendatud tähelepanu hariduse töövaldkonnal. Oikumeeniliste projektide rahastamise ja konkursi tingimustega saab tutvuda ajalehekuulutuse kaudu, koduleheküljel www.ekn.ee ja muude infokanalite vahendusel. EKNi kaudu toetatakse munkade ja nunnade ravikindlustust, Eesti Piibliseltsi tööd Piibli tõlkimisel, Eesti Meremeeste Misjoni Muuga Sadama Meremeeste Kodu tegevust ja SA Väärtustades Elu koolituskavade elluviimist.
Töökoosolek võttis vastu arvamuse perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.
Kodanikualgatust «Üks meist» tutvustas rahvusvahelise koordinatsioonikomitee Eesti-poolne liige Varro Vooglaid. Tegu on inimembrüo kaitsega ja soovitakse, et Euroopa Liit keelaks ning lõpetaks nende tegevuste rahastamise, mis kätkevad inimembrüote hävitamist, ennekõike teadusuuringute, arengukoostöö ja rahvatervise valdkonnas.
Euroopa kodanikualgatus on üleskutse Euroopa Komisjonile seadusandliku ettepaneku tegemiseks. Üleskutsele allkirjade kogumist koordineerib SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (www.saptk.ee). Eesti puhul peab allakirjutanuid olema vähemalt 4500.
Eesti Kirikute Nõukogu selle aasta esimene töökoosolek toimus traditsiooni kohaselt armeenlaste kogukonna võõrustamisel. Armeenia kogudusel puudub Eestis oma vaimulik ja talitusi aitab läbi viia külalisvaimulik, kuid kogudus on esindatud EKNi töös oma esindaja kaudu. Kirikute nõukogu koguneb iga kuu 3. neljapäeval ja võõrustajaks on üks liikmeskirikutest.
Ruudi Leinus,
EKNi täitevsekretär