Eeskujuks sõpruskoguduse noored

Ikaalineni noored Palamuse kiriku tornis. Jaan NugaPalamuse kogudus võõrustas misjonitööle tulnud soome noori.
«Kolme nädala jooksul oli meil külas kuus noort Ikaalineni kogudusest. Külaskäigu mõte oli suhelda kohalike noortega ja olla näiteks elu võimalikkusest kristlasena. Õhtud pühendasimegi noortele mõeldes mängudele ja kohtumistele, päeva esimese poole veetsid Ikaalineni koguduse noored aga pühakoda kaunimaks muutes – lappides kabelis ära augud krohvis, valgendades seinu ja kraapides kiriku seintelt sammalt,» teatas Palamuse koguduse õpetaja Jaan Nuga.
Palamuse-Ikaalineni sõprussuhted said alguse enam kui kümme aastat tagasi, selle aja jooksul on käidud vastastikku külas ning tehtud mitmes vormis koostööd.
«Algul, vabariigi taasiseseisvumise paiku, olid sõprussidemed ju üsna ühekülgsed ning suheldi peamiselt toetuse saamiseks, aga praegu on olukord muutunud. Peamine idee, mis osas soomlastega koostööd jätkata tahaksime, on noortetööd puudutav. Soovime näidata sõpruskoguduste näol eeskuju ja elavdada koguduse noortetegevust. Paraku tundub paljudele eesti noortele kiriku ja usuga seonduv ikka veel pisut kummaline, tahame sellist stereotüüpi hajutada,» selgitab Nuga ja lisab, et algul korraldati sõpruskogudusega koostöös suuri kontserte, kuid nende kasu ei olnud nii oluline.
«Leidsime, et väiksema seltskonnaga ning pisut pikemaks ajaks tulla on märksa tõhusam. Sel moel harjuvad kohalikud noored tasapisi külalistega ja leiavad ühise kontakti.»
Koguduse eeskujul sõlmis Ikaalineniga sõprussidemed ka Palamuse vald, sellest on nüüdseks välja kasvanud tihe koostöö valdade ja linnade, koolide ja lasteaedade, aga ka jahi- ning põllumeeste vahel.
Merje Talvik