Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

EELK kirikukogu otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Valimiste aja määramine
EELK kirikukogu otsus 29.04.2008
EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 alusel EELK kirikukogu otsustab:
1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 2. november 2008 kuni 1. märts 2009.
2. Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 1. märts kuni 31. mai 2009.
3. EELK vaimulike konverents valib EELK XXVIII kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28. veebruar 2009.
4. EELK XXVIII kirikukogu volitused algavad 24. novembril 2009.
5. Kirikukogu nõukogude ja komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite ja kantsleri ning kirikukohtu liikmete valimised toimuvad EELK XXVIII kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 24.–25. novembril 2009.
6. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise päeval.
Peapiiskop Andres Põder

EELK halduskomisjoni töö lõpetamine
EELK kirikukogu otsus 29.04.2008
EELK kirikukogu otsustab:
Lõpetada EELK halduskomisjoni töö.
Peapiiskop Andres Põder

EELK arengukava kinnitamine
EELK kirikukogu otsus 29.04.2008
EELK põhikirja § 27 punkti 3 alusel EELK kirikukogu otsustab:
Kinnitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arengukava aastateks 2008 kuni 2017.*
Peapiiskop Andres Põder
* Märkus: avaldatud EELK kodulehel www.eelk.ee
EELK Konsistooriumi kantsleri ja assessori valimine
EELK kirikukogu otsus 29.04.2008
EELK põhikirja § 27 punkti 4 ja kantsler M. Maanase avalduse alusel EELK kirikukogu otsustab:
1. Vabastada Mati Maanas EELK Konsistooriumi kantsleri ametikohalt alates 1. maist 2008.
2. Valida EELK Konsistooriumi kantsleriks Urmas Viilma alates 1. maist 2008.
3. Valida EELK Konsistooriumi assessoriks Mati Maanas alates 1. maist 2008.
Peapiiskop Andres Põder

Prangli koguduse EELKsse vastuvõtmine
EELK kirikukogu otsus 29.04.2008
EELK põhikirja § 27 punkti 10 alusel EELK kirikukogu otsustab:
Võtta Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse vastu Prangli Laurentsiuse kogudus kuuluvusega EELK Ida-Harju praostkonda.
Peapiiskop Andres Põder

EELK ja E.E.L.K. suhted
EELK kirikukogu otsus 29.04.2008
EELK kirikukogu otsustab:
1. Pidada õigeks ja toetada kodu- ja väliseesti luterlaste osaduse taastamist ühtse kirikuna lepingulisel alusel ja lähtuvalt võimalustest, mida annab EELK põhikiri.
2. Käsitleda kirikuelu ühtlustamist jätkuva protsessina, täiendades vajadusel selleks EELK õigusakte.
3. Anda peapiiskopile ja konsistooriumile volitused ühtsuse taastamiseks vajalike sammude astumiseks.
Peapiiskop Andres Põder