E.E.L.K. USA Esimese praostkonna pöördumine

/ autor: ek / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Eesti Vabariigi valitsus

Austatud härra peaminister Andrus Ansip

Käesolevaga meie, Eesti Evangeeliumi Luteri
Usu Kiriku USA Esimese praostkonna sinodist osavõtnud, avaldame täielikku
toetust Eesti Vabariigi presidendile ja valitsusele meie põhiseadusliku korra
kaitsel ning kodurahu kindlustamisel.

Samas mõistame hukka vandalistlike
kuritegelike jõudude provokatsioonilise tegevuse Tallinnas ning rahvusvahelise
vaenu õhutamise katsed.

Palvetasime täna kõigi viga saanud
politseiametnike eest, kes langesid tänavaterroristide jõhkrate rünnakute
ohvriks. Palvetasime presidendi, riigikogu, valitsuse ja kõigi
korrakaitseorganite eest, palvetasime eesti rahva eest. Palvetasime ka
korrarikkujate eest, et nad lõpetaks vandaalitsemise.

«Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma
ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kui vihastute, siis ärge tehke
pattu. Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! Ärge andke ka maad kuradile!
Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega,
teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ühtegi
nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea
teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Kõik kibedus ja raev ja viha
ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise
vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile
andestanud Kristuses» (Ef 4:25–32).

Hoia, Jumal, Eestit!

(17 allkirja)

Ees paremalt: Irene Verder, Tiit Salumäe, Jüri Pallo, Thomas Vaga, Lakewoodi kiriku ehitaja Harry Must (ratastoolis), taga poeg Erik Must ja kõrval abikaasa Hilda Must, Airi Vaga, Marek Roots. Tagareas paremalt: Hannes Aasa, Markus Vaga, Baltimore’i koguduse esimees Fred Ise, Bogota koguduse esimees Aksel Lehtmäe, Washingtoni koguduse esimees Mati Kõiva, New Yorgi koguduse esimees Endel Reinpõld, Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, Lakewoodi koguduse esindaja Juhan Simonson, Washingtoni koguduse esindaja Carmen Täht ja Baltimore’i koguduse esindaja Anne Ise

Ees paremalt: Irene Verder, Tiit Salumäe, Jüri Pallo, Thomas Vaga, Lakewoodi kiriku ehitaja Harry Must (ratastoolis), taga poeg Erik Must ja kõrval abikaasa Hilda Must, Airi Vaga, Marek Roots. Tagareas paremalt: Hannes Aasa, Markus Vaga, Baltimore’i koguduse esimees Fred Ise, Bogota koguduse esimees Aksel Lehtmäe, Washingtoni koguduse esimees Mati Kõiva, New Yorgi koguduse esimees Endel Reinpõld, Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, Lakewoodi koguduse esindaja Juhan Simonson, Washingtoni koguduse esindaja Carmen Täht ja Baltimore’i koguduse esindaja Anne Ise