Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Doktoritöö kristlikust väärtuskasvatusest

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /


Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp (vasakult) kaitses doktoritöö. Fotol ka usuteaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik ja oponent prof Bård Norheim. Kätlin Liimets.

18. oktoobril kaitses Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp (39) doktoritöö „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“.

Küsimusele, mida tähendab värskele doktorile tema uus akadeemiline staatus, vastas vaimuliku ja Tartu luterliku Peetri kooli õppealajuhataja ning kaplanina töötav dr Käpp, et loomulikult rõõmustab ta, et aastatepikkune töö jõudis lõpptulemuseni, ent tunneb ka veidi kurbust, et on üks vähestest doktorikraadiga vaimulikest:

„Ideaalis võiks ju kõigil meie vaimulikel olla piisavalt aega, et tegeleda pideva enesetäiendusega. Mitte et kõik peaksid kaitsma doktoritöö, vaid pigem on ikkagi küsimus laiemalt, et kas meie vaimulikel on üldse aega oma saja ülesande kõrvalt tegeleda tänapäevaste teoloogiliste küsimuste süvitsi mineva aruteluga. Seega küllap see tähendab ka seda, et soovin innustada teisi küsima ja kahtlema ja uurima ja arutama. Hea teoloogia on nagu hea kool – see ei saa kunagi valmis. Või teisisõnu: niipea kui keegi ütleb, et see on nüüd valmis, siis see pole enam hea.“

„Kevade“ köster silme ees

Taasiseseisvunud Eestis on Triin Käpp kümnes EELK vaimulik, kes Tartu ülikooli usuteaduskonnas väitekirja kaitses. Doktor Triin Käpa sõnul oli dissertatsiooni kirjutamise eesmärk uurida, mida mõistetakse kristlike koolide väärtuskasvatuse (kasutatakse ka hingehariduse mõistet) all ning millised erinevad väärtuskasvatuslikud lähenemised sobituvad kristlikku väärtuskasvatusse. Teine oluline eesmärk oli uurida, mis on kristlike koolide roll tänases Eesti ühiskonnas.

Esimesele küsimusele andsid vastuse koolide dokumentatsioon ja koolijuhtide, õpetajate ning vanemate seas 2015–2017 korraldatud küsitlused. Kristlike koolide rolli vaatles Triin Käpp läbi koolijuhtide pilgu, uuringu „Usust, elust ja usuelust“ (2015) tulemuste põhjal ja võrdluses Eesti üldisema väärtuspildi ja teiste riikidega. Doktoritöö juhendaja oli kaasprofessor Olga Schihalejev ja oponent professor Bård Eirik Hallesby Norheim Norrast. Kuna oponent töötas EELKs nullindatel ja oskab eesti keelt, siis toimus kogu kaitsmine (järelvaadatav UTTVs) eesti keeles.

„Kui püüda seda kuidagi väga lühidalt kokku võtta, siis saab öelda, et kristlik väärtuskasvatus on väga mitmekesine ning palju sõltub ikkagi õpetaja rõhuasetustest ning isiklikust väärtusmaailmast. Parim väärtuskasvatus on kindlasti selline, mis integreerib erinevad lähenemisviisid ja teeb seda teadlikult,“ tõi dr Käpp esile väitekirja ühe tulemustest.

Ta lisas, et kristlikel koolidel on meie ühiskonnas oluline koht, kuid kindlasti vajavad nad ikka veel laiemat tutvustamist. Suurimaks üllatuseks uurijale oligi see, et 2015. aastal kardeti ühiskonnas jätkuvalt religiooniga aeg-ajalt seondatavat ajupesu ning et kohati sarnanes ettekujutus kristlikest koolidest mängufilmist „Kevade“ tuntud köstri õpetusmeetodeid viljeleva paigana.

Väärtusühtsus oluline

Oluliseks verstapostiks ühiskondlikul tasandil nimetab ta saabuvat aastat, mil neljal 2013. aastal alustanud koolil lõpetab esimene lend. Dr Käpp tõi ka esile, et lastevanemate usutlustest selgus, et „kristlikke koole nähakse kohana, kus praktiseerida väärtusühtsust kodudega, neilt eeldatakse sageli turvalist traditsionaalsust. Väga olulisel kohal on usulise sõnavara andmine ning usulistel teemadel rääkimise vabadus ja julgus. Paljude vanemate jaoks on oluline, et neil on mingi võimalus pakkuda lastele kristlikku kasvuruumi, kui nad seda kodus anda ei oska“.

Lisaks teoreetilisele osale ja ülevaatele, millistele väärtustele meie kristlikud koolid toetuvad, pakub doktoritöö ka praktilist tuge kristlikele koolidele. „Koostasin oma töö käigus kaks analüüsimudelit, mida soovin jõudumööda koolidele tutvustada. Mudelid võimaldavad koolidel oma väärtuskasvatuslikku tegevust paremini kirjeldada ja lahti mõtestada,“ jagas Triin Käpp väitekirja rakenduslikku kasu.

Kätlin Liimets

TÜ usuteaduskonnas doktoritöö kaitsnud EELK vaimulikud:

1994 Toomas Paul, Tarmo Kulmar

1997 Kalle Kasemaa

2000 Arne Hiob

2005 Tõnis Nõmmik

2007 Veiko Vihuri, Kaido Soom

2009 Jaan Lahe

2014 Mart Jaanson

2021 Triin Käpp