Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Aukuninga alandustee

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Jeesusega koos lähenes Jeruusalemmale hulk palverändureid, paljudel käes palmioksad. 

Rahvas tervitas Jeesust salmidega Taaveti lauluraamatu 118. laulust: Oh Issand, aita nüüd! Oh Issand, lase hästi korda minna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Meie õnnistame teid Issanda kojast.(25–26)

Samade sõnadega tervitati ka Taaveti poega kuningas Saalomoni, kui ta 1000 aastat varem saabus linna muula seljas. Johannes mainib, et Jeesust tervitati Iisraeli kuningana, mis tähendas tema tunnustamist Taaveti soo tõotatud Messiana. 

Messia saabumisest on kõnelnud ka prohvetid Sakarja ja Nehemja. Jesaja ennustust tunneme juba jõulude ajast, aga selle teine külg täitub Jeesuse tulekul Jeruusalemma: Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst (Js 9:5).

Jeesus ei tule selle maailma valitsejate kombel sõjakalt, vaid rahukuningana, ratsutades eeslisälu seljas.

Prohvet Sakarja räägib tulijast kui kuningast, kelle valitsus ulatub merest mereni ja seni tuntud maailma äärteni(Sk 9:10).

Seega ei saa see kuningas olla vaid ühe rahva ja maa valitseja. Nii nagu rahvas, ei mõistnud ka Jeesuse jüngrid tema kohta käivaid ettekuulutusi nende täitumise hetkel, vaid alles Püha Vaimu saabudes tuletas Vaim neile meelde seda, mida Jeesus oli neile varem õpetanud. 

Anti Toplaan