Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Asjalikud arutelud Tsirguliinas

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

16. märtsil sai edukalt ära peetud Valga praostkonna sinod, mis toimus sedapuhku Tsirguliina rahvamajas.
Töökat päeva alustati jumalateenistusega Laatre kirikus, kuhu näis olevat koondunud kogu lõppeva talve pakane. Sellest hoolimata oli pühakoda rahvast täis, et saada osa koguduse õpetaja Ivo Pilli haaravast jutlusest ning peapiiskop Andres Põderi pühitsetud armulauast.
Kaasa teenisid praosti kohusetäitja Vallo Ehasalu Elvast, õpetajad Mart Jaanson Nõost, Peep Audova Valgast, diakonid Valdo Lust Rõngust, Enno Tanilas Karulast, ja Tiit Kuusemaa Puhjast. Teenistuse lõpul tervitas peapiiskop kohalikke elanikke tänades võimaluse eest neid külastada.
Nii head kui halba
Sinodist osavõtjad liikusid edasi Tsirguliina rahvamajja, kus väikese kohvipausi järel asuti päevakorra juurde. Maavalitsuse tervituses toonitati luterliku kiriku olulisust traditsiooni kandjana. Seega on maavalitsus huvitatud, et praostkonnas asjad ikka edasi ja tõusvas joones areneksid ning koostöö jätkuks.
Sinodi juhatus valitud, kinnitati päevakord ning seejärel sai iga koguduse esindaja sõna, andmaks ülevaate möödunud aastal toimunust. Üldiselt jäid sõnavõttudest kõlama üsna positiivsed noodid. Küll aga selgus, et Laatre koguduse liikmete arv on vähenenud ja seda just mitme liikme surma tõttu. Samuti on koguduse käsutuses olevad summad väga väikesed ja napib tööjõudu.
Tiit Kuusemaa nimetas Puhjas valitsevat olukorda ekstreemkristluseks, kuna kirik on kaotanud jalgealuse põranda näol. Ka ei saanud eelmisel aastal läbi viia leerikursust, kuna põhitähelepanu koondus rahale ja kiriku majandamisele. Positiivseid edusamme on õpetaja sõnul teinud Puhja ansambel.
Mitmes koguduses võis aga täheldada häid suhteid kohalike omavalitsustega ning mõnel pool liikmete juurdekasvu.
Üksmeelne valik
Kõige olulisem päevakorrapunkt kätkes endas praosti valimist. Ühel häälel osutus taas valituks seni praosti kohuseid täitnud Vallo Ehasalu. Praostkonna nõukogusse valiti Maarika Troon, Tiit Kuusemaa ning Mart Jaanson, kirikukogu saadikuteks Mart Jaanson, Maarika Troon ning Enno Tanilas. Revisjonikomisjoni koosseisu kuuluvad Marje Tanilas, Helle Mölder ning Jüri Stepanov.
Lõpetuseks edastas Vallo Ehasalu veel praostkonda puudutavat infot. Otsustati jätkata praostkonna noortelaagrite korraldamist, mis on hästi arenenud ning mille edenemise eest Riina Pill hoolt on kandnud.
Et koostöö jätkuks
Kahjuks ei olnud aasta jooksul eriti edasi liikunud plaan anda välja raamat Valgamaa kirikute kohta. Küll aga oli vahepeal valminud praostkonna kodulehekülg.
Enne veel, kui peapiiskop koos abikaasa Marjega tagasi Tallinnasse suundus, kõneles ta sellest, kui oluline on koostöö ja tahe. Kui igaüks meist annab oma panuse, siis on võimalik mägesid liigutada – ignorantsus kirikus aga vaid lõhub seda.
Valga praostkonna sinodil valitses rahulik ja asjalik miljöö, mis annab tunnistust küllaltki üksmeelsest koostööst.
Järgmisel aastal otsustati kokku tulla Rannus.
Anna-Liisa Vaher