Ainult armust

/ autor: ek / rubriik: Päevateema ja palve / ilmunud:  /

K. 268

Ma tahan laulda! Kellest? Millest?
Ma tahan õnnest hõisata!
Ma tahan laulda kõigest sellest,
mis Jumal mulle osutas.

Kaks ebavõrdset: Tema, mina;
üks püha, teine patuga.
Kaks kätt on ühes alatasa;
üks nõder, teine toetaja.

Ma olin kadund, Tema otsis,
mu leidmiseks end ohverdas.
Ma olin hukkamõistu teenind,
Ta surmani veel armastas.

Ei võlglane või elus, surres,
ei iial saanut tasuda.
«Au olgu Jumalale kõrges,»
nii ainult inglid laulavad.

Laine Villenthal,
«Kimp luuletusi», 4. trükk, 2005