Esileht » Uudis » Esileht »

Virumaa lapsed käisid külas piibliperedel

18.05.2005 | | Rubriik: Esileht

14. mail peeti Narvas laste- päeva, mille korraldajateks olid Viru praostkond ning Laste- ja Noorsootöö Ühendus.


Viru praostkonna pühapäevakooli lapsed teevad Noa juures seintel rippuvatele paberirullidele templi jäljendeid.

Idee korraldada taoline üritus just Viru praostkonnas ja Narvas pärineb ühenduse kaastööliselt Heikki Pietilält ning täna võib öelda, et see oli väärt mõte. Möödunud laupäeval kogunes meie piirilinna sadakond Viru praostkonna pühapäevakooli last, keda edaspidi leeri oodatakse ning kellest kogudustele tublit järelkasvu loodetakse.

Väikesed ja suured Jeesuse jüngrid

Südapäeval käivitunud toimeka päeva avas õpetaja Villu Jürjo ning kohaletulnuid tervitas ka Viru praost Avo Kiir, ühiselt lauldi Tuuliki Jürjo orelimängu saatel «Väikese karjase» laulu. Seejärel õpiti ühiselt kaks uut laulu koos liikumisega ja sellel oli noorte hulgas suur menu.

Lähme külla!

Lõunapausi järel jaguneti gruppidesse ja vastavalt kavale said kõik käia külas neljal piibliperel: Noa, Marta ja Maarja, Maarja ja Joosepi ning Taaveti kodus. Kõigi perede juures said lapsed kuulda lugu Piiblist, käelist tegevust jagus hulgaks ajaks ning õppida võis ka uusi laule ja mänge.

Nii sai Noa juures seintel rippuvatele paberirullidele jätta enda tehtud templijäljendeid sinna võetud loomadest; Marta ja Maarja juures süüa valmistada; Maarja ja Joosepi kodus tutvuda puusepatööga ja meisterdada ning Taaveti kojas tegid häält nii käbid, kivid, tõrud kui ka muud kõikvõimalikud viljad ja esemed – 23. psalm sai omamoodi viisistatud.

Rühmatöid vedasid eri koguduste lastetöö juhid ning kogu tegevus oli hästi läbi mõeldud ja sujus kenasti.

Kadunud drahmiraha Aleksandri kirikus

Õhtupoolikul leidsid tulijad kirikust drahmiraha otsiva naise, kes küünlavalgel koda pühkis. Et kadunud raha pidi olema ühes karbis, siis said ka lapsed otsingutel abiks olla. Ja kadunud münt leiti üsna ruttu.

Rõõm oli suur ja see andis põhjust ühiseks peoks. Lauldi laule, mida varem õpiti ning maitsti laudadele pandud head-paremat. Päeva lõpupalve pidas abipraost Ülo Vaher, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse poolt tänas kohapealseid korraldajaid Lia Kaljuste . lahkudes said osalejad kaasa põnevat lugemist EELK lastekirjanduse näol.

Lastepäevad innustavad

LNÜ lastetöö juhi Lia Kaljuste sõnul on üheteist aasta jooksul traditsiooniks muutunud lastepäevadel kindel koht kiriku elus ja see sündmus annab jõudu ja inspiratsiooni uuteks ettevõtmisteks igas praostkonnas. Nüüd nähakse toimuvas ka üht eelleeritöö võimalust, et kutsuda kaasa neid, kes ennast enam lapseks ei pea.

«Näiteks oli Narva tulnud neid noori, kes näevad tulevikus oma missiooni pühapäevakooli õpetajatena ning nüüd said nad asjast parema ettekujutuse ning loodetavasti palju julgustust,» lisas Kaljuste.

Lähemal ajal on suuremat lastepäeva oodata 11. juunil Tartus kirikupäeva raames.

Mari Paenurm
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)