Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Valmistage kuningale teed

08.12.2010 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kolmandal advendipühapäeval kõneldakse Ristija Johannesest kui Jeesuse teevalmistajast. Ristija oli üks suuri Jeesuse aja usulisi mõjutajaid. Johannese kuulutuse kese seisnes kutses meeleparandusele. Väga paljud inimesed mõistsid, et Johannes on tõeline prohvet ja Päästja teevalmistaja, mispeale nad lasid end ristida meeleparandusristimisega. Mitmetest Johannese järgijatest said hiljem Jeesuse jüngrid. Nii oli Ristija Johannes Jeesuse tõeline teevalmistaja.
Jeesuses täitusid Johannese ootused ja ennustused. Kuid Jeesuse sünd, surm ja ülestõusmine ei tähenda sugugi kogu sündmusteahela lõppu. Me ootame Issanda taastulemist siia maailma. Kristuse teisele tulemisele mõeldes on Ristija Johannese kuulutus taas aktuaalne ja selleks hetkeks tasub valmis olla.
Kristuse taastulemine kutsub meeleparandusele ja uuele elule. Nii ongi advendiaeg paastuaeg: meil on võimalus Päästja taastulemisele mõeldes end selle vastu ette valmistada. Nii nagu jõulupühad on advendiaja alguses veel kaugel, aga tulevad päev-päevalt lähemale, nõnda on ka Kristuse taastulemisega: see saabub üha lähemale. Kui pühadeks valmistumine toob pühaderõõmu, siis Kristuse taastulemiseks valmistumine toob igavese õnne Jumala riigis.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)