Esileht » Uudis » Esileht »

Teenetemärgid Eesti elu edendajatele

13.02.2008 | | Rubriik: Esileht

Eesti iseseisvuspäeva puhul ja riigile osutatud teenete eest saavad president Toomas Hendrik Ilvese otsuse järgi riikliku teenetemärgi 268 inimest kodu- ja välismaalt.Otsuses kirjutas president: «Oma riigi 90. aastapäeva eel tänab ja austab Eesti riiklike autasudega inimesi, kes oma tegevusega on aidanud kaitsta, hoida ja edendada Eesti Vabariiki. Eesti tänab arste, õpetajaid, teadlasi, kohaliku elu eestvedajaid, kultuuritegelasi, vabadusvõitlejaid, politseinikke, kaitseväelasi ja riigiametnikke nagu ka inimesi, kelle tegevus on aidanud meil iseseisvuse taastamise järgselt võimalikult kiiresti oma riik tugevaks muuta.»
Teenetemärkide saajate hulgas on ka kirikuga seotud inimesi.
ImagePresidendilt Valgetähe IV klassi ordeni saav Juta Siirak on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku viies ordineeritud naisvaimulik. Autasu pälvib ta kui kohaliku ja kirikuelu edendaja. Juta Siirak on elule puhunud Harju-Jaani koguduse ja seda teeninud 17 aastat, taastanud Rootsi-Mihkli ja Paldiski koguduse, olnud üks pühapäevakoolitöö taastajaist kirikus. Üldkiriklikult hindab ta kõrgeks võitluse naiste ordineerimise eest ja naisteoloogide ühenduse loomise, praegu on ta ühenduse auliige.
Tema koostatud on raamat «Harju-Madise. Kilde kiriku ja kihelkonna ajaloost», ta on olnud kohaliku Forseliuse seltsi ja muinsuskaitseseltsi aktiivne liige, Eesti Kongressi delegaat. Tegus naine on aidanud Harju-Madisel paigaldada kommunismiohvrite mälestuskivi, taastada vana surnuaia ja hooldada Vabadussõjas langenute haudu. Praegu kirjutab Juta Siirak mälestusi, 1. osa lõpeb Siberi-aastatega ja on antud Eesti Kirjandusmuuseumile.
ImageValgetähe IV klassi ordeni saab Thomas Vaga kui eestluse hoidja Ameerikas ja kirikuelu edendaja. Thomas Vaga on 1987. aastast Lake-woodi kiriku õpetaja, 12 kogudust ühendava territoriaal-selt suure USA Esimese praostkonna praost. Ta teenib ka New Yorgi Pauluse ja Bergen County kogudust. Möödunud aastal kandideeris Thomas Vaga E.E.L.K. peapiiskopiks, on EÜSi liige.
1971. aastal ehitati Lake-woodi kiriku juurde hoone Eesti Arhiivile, mis tänaseks on muutunud arvestatavaks uurimisallikaks, sisaldades endas näiteks kartoteegi 55 000 põgeniku kohta, trükivälja-andeid, raamatuid, organisatsioonide dokumente, hinnalisi maale. Thomas Vaga hoolitseb asejuhatajana Eestlaste Arhiivi säilimise eest. See arhiiv on üks osa Minnesota ülikooli juures asuvast immigratsiooni ajaloo uurimise keskusest.
Thomas Vaga on sündinud Kuressaares, lõpetanud Ameerikas ülikooli psühholoogia ja Helsingis teoloogia erialal.
ImageValgetähe V klassi ordeni saab EELK Kirikukogu saadik, 14 aastat Kolga-Jaani koguduse juhatuse esimees olnud Hovard Nurme, kohaliku elu edendaja.
Aasta algul tunnustati Hovard Nurmet Kolga-Jaani Villem Reimani rahvamaja taastamise eest Viljandimaa Kultuuripärli autasuga. 2005. aastal rahvamaja ostnud, asus missioonitundega mees vana hoonet uuele elule aitama. Seda omaenese jõul, pereliikmete ja sõprade-tuttavate abiga. Hovard Nurme on aidanud taastada ka kiriku pastoraati ja korraldanud kiriku tornikiivri katte vahetamist.
Vabariigi aastapäeva tähistamiseks on Viljandi maavanem Kalle Küttis kutsunud oma maakonna inimesed vastuvõtule just Kolga-Jaani rahvamajja.

Sirje Semm
Rita Puidet

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)