Esileht » Uudis » Esileht »

Talvine vastuvõtt EELK Usuteaduse Instituudis

18.01.2012 | | Rubriik: Esileht

Ei jää talv taeva ega haridus saamata. Küllap leiab suusasõber õiged metsatukad ja õpihimuline endale sobiva eriala. Usuteaduse instituudi kolm riiklikult tunnustatud õppekava pakuvad selleks erinevaid võimalusi. Sessioon­õppe vorm eeldab siin mahukat iseseisvat tööd. Instituudil on selleks olemas eriti rikkalik ja mitmekülgne raamatukogu.
Kõige laiema põhiettevalmistuse kirikutööks saab teoloogilisi alusteadmisi ja tööalaseid oskusi andva kolmeaastase rakenduskõrghariduse õppekava järgi õppides. Teoreetiliste teadmiste omandamist ja praktilisi harjutusi tasakaalustav õppekava võimaldab lõpetajal nii teada kui ka kogeda, mida töö kirikus nõuab ja tähendab. Samas on olemas võimalus jätkata õpinguid magistriõppes.
Teoloogia magistriõppes pannakse rohkem rõhku teoloogiliste distsipliinide sügavusele ning ka arutluste täpsusele ja üldistustele. Kaheaastase töö tulemusena saab omapoolse usinuse abil magistrandist küpseda õpetaja, mida ladinakeelne sõna magister ka tähendab. Õpe lõpeb magistritööga, mille ülesanne on süvendada valitud ainevaldkonna tundmist, lihvida uurimismetoodikat ning suuta töö tulemusi selgelt ja veenvalt väljendada. See õppekava eeldab eelnimetatud varasemaid teoloogilisi õpinguid.
Kristliku kultuuriloo magistriõpe on eriline õppimisvõimalus varem mis tahes kõrgema hariduse omandanud inimestele. See kaheaastane õppekava pakub huvitavat kraadiõppega seotud enesetäiendamise võimalust ka neile, kellel on kõrgharidus, mis ei ole teoloogiaga seotud. Nii on näiteks selle õppekava järgi õppinud kooliõpetajad tundnud rõõmu uuest omandatud vaateviisist paljudele maailma asjadele, mida on saanud kasutada oma igapäevatöös. Selle õppe läbimine annab ka uusi võimalusi haritud koguduseliikmetele, leidmaks endale süsteemset vaimulikku tegevust nii kirikus kui ka ühiskonnas laiemalt.
Täpsema teabe õppimisvõimaluste kohta annab EELK UI koduleht http://ui.eelk.ee.
Randar Tasmuth,
professor

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)