Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

17.10.2012 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil
EELK koostöömedal anti järgmistele isikutele: organist Ulla Ericson, Türi koguduse kaastööline Rootsist; pastor Don Richman ja pastor Robert Nordvall, mõlemad Tartu teoloogia akadeemia kaastöölised USAst; Kirsti-Maija Paananen, EELK kaastööline Soomest; Maija-Liisa Ståhl ja Ilpo Talvio Toivonen, mõlemad Avinurme koguduse kaastöölised Soomest; pastor Jan-Erik Sandström, Piirsalu koguduse kaastööline Soomest. EELK aukiri anti Leena Ojale ja Greete Vaabile kauaaegse väga pühendunud töö eest Avinurme koguduses ning EELK diakooniahaiglale silmapaistvate tulemuste ja unikaalse rolli eest Eesti tervishoius.
EELK diakooniakomisjoni liikme kohustustest on vabastatud Mart Salumäe ja tema asemel on komisjoni liikmeks nimetatud 1. oktoobrist Kaupo Reede.
Mihkel Kuke ametiülesannete täitmine Rapla ja Järvakandi koguduse õpetajana 1. detsembrist 31. maini 2013 on peatatud seoses tema asumisega teenima Vancouveri Peetri kogudust. Nimetatud ajavahemikul täidab Rapla ja Järvakandi koguduse õpetaja ülesandeid praost Jüri Vallsalu.
Tapa koguduse hooldajaõpetajaks 1. septembrist on määratud Tõnu Linnasmäe. Konsistoorium võtab teadmiseks, et Tallinna praostkonna vikaarõpetaja Tiit Pädam on kutsutud koguduseõpetajana teenima EELK Stockholmi Eesti kogudust 1. septembrist.
Silvester Jürjo, kes teenis kaitseväes kaplanina, on EELK vaimulike nimekirjast kustutatud isikliku avalduse alusel 1. oktoobrist.
Järvakandi kogudusele anti luba jätta valimata koguduse nõukogu.
Tartu Peetri kogudusele anti luba sihtasutuse Tartu Peetri Kool asutamiseks. Kooli taastamise toetuseks kuulutati välja ülekirikuline korjandus oktoobrikuu  pühapäevadel.
Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad järgmiselt: diakon Peeter Krall – Haapsalu ja Nõva kogudus (juh Tiit Salumäe); Leho Lamus – Tapa kogudus (Tõnu Linnasmäe); diakon Joona Toivanen – Tartu Maarja kogudus (Kristjan Luhamets); Diina Tuulik – Nõo kogudus (Mart Jaanson).

Peapiiskopi otsused
EELK tänukiri on antud Marko Ummusele pikaaegse ja kohusetundliku teenimise eest Tallinna piiskoplikus toomkirikus.
EELK tunnustusmärk on antud Ingo-Tiit Jaagule kauaaegse ja ustava teenimise eest E.E.L.K. Stockholmi koguduse õpetajana, ning 50. sünnipäeval kunstnik Aapo Pukile kaastöö eest EELK piiskoppide galerii loomisel ja kristliku vaimsuse edendamisel.
Diakon Lauri Kurvits on vabastatud Tallinna Toompea Kaar­li koguduse diakoni ametikohalt 1. oktoobrist.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)