Slava Ukraine

Lehenumber 9. september 2009 Nr 33 Archives - Eesti Kirik

Taotlegem Jumalalt tõelist tarkust

Jeesus ütles: «Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja ...

13. september

Eestpalves on Inglise kiriku Sheffieldi piiskopkond ja piiskopid Steven Roft ja Cyril Ashton, samuti Sodori ja Mani piiskopkond ning piiskop Robert Peterson.

Eestpalves on

Palume ühe eksinud ja õnnetu hinge eest, et ta süda leiaks rahu ja lakkaks otsimast süüdlasi enda ümber.

Tänulikkus

Välismaal käies olen sageli märganud, kuidas inimesed tänavad, kui neile kauplusest väljudes ust selja taga lahti hoiad. Meil järgivad seda tava vaid üksikud. Üldse tundub Eesti inimene olevat pigem nurisev ja rahulolematu kui tänulik. Meie ühiskond pole küll nii arenenud kui lääne riikides, kuid rahulolemiseks on meil küllalt palju põhjust. Vaid tõeliselt pime inimene ei suuda ...

V Hugo Lepnurme muusikapäevad

«Orelipassidest koraalieelmängudeni – Hugo Lepnurme pärand tänases päevas» 25.–26. septembrini Tallinna toomkirikus 25.9. kl 12 avamine, kl 12.30–17.30 ettekanded ja arutelud: «Orel kirikus» (Toomas Mäeväli), «Orelid ja muinsuskaitse» (Kristel Aer, Ülle Jukk, Külli Erikson); «Uus vileorel kirikusse!» (Tallinna metodisti kiriku orelifondi, Narva Aleksandri ja Tartu ...

Rahvusvaheline diakoonia teaduskonverents

Usuteaduse Instituut kutsub huvilisi 26. septembril Tallinna Peeteli kirikusse (Preesi 5/7) diakoonia teaduskonverentsile, mis toimub sel aastal juba 5. korda. Kavas on ettekanded sotsiaalsetest suundumustest Eestis ja Euroopas. Tutvuda saab UI diakoonia magistriõppe 1. lennu üliõpilaste uuri­mistöödega. Kl 10.30 Tutvume Peeteli koguduse diakooniatööga. Kl 11.00 Konverentsi avamine - prof dr Kari Latvus /UI, Tallinn/. Kl 11.15 ...

Armsad õed ja vennad Kristuses!

15. septembrini saab registreerida juhatuste esimeeste konverentsile. Registreerida saab EELK koduleheküljel intranetis: www.eelk.ee/intranet. Osalustasu on 600 krooni, alates 16. septembrist 800 krooni. 2008. a märtsis toimus esmakordselt juhatuste esimeeste konverents. Kuna tagasiside oli positiivne ning konverentsi peeti vajalikuks, siis otsustasime jätkata. Käesoleval aastal on konverents 23.–25. oktoobrini Audrus Villa Andropoffis, ...

Täname

Ella Kutser Ilse Rahkema Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Urmas Petti, dr 12. septembril – 44 Tanel Ots, praost 15. septembril – 36 Ordinatsioonitähtpäev 9. septembril – 12 Allan Kährik, mag 15. septembril – 11 Meelis-Lauri Erikson Arvo Lasting Jaan Nuga Tiit Pädam, mag Kõigil õnnitletavatel on õpetajaordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.

Igal perekonnal on lugu

14. juulil täitus 100 aastat päevast, mil sündis juuresoleva jutluse kirjapanija Agu Põld (14.07.1909–17.03.1966). Lahkudes oli ta 56 aastat vana. Pidev kõnelemine Jumalaga, temalt igaks sammuks õnnistuse palumine, oma tahtmise allutamine tema tahtmise alla iseloomustas Agu Põllu vaimse arengu teed. Paar aastat tagasi kohtusin Tartus ühe ta kunagise õpilasega, kes pani mulle südamele midagi oma isast ...

Lauri Sommer: Uku hilisluule elutundest 4.

4. (Algus EK nr 30, 19.8.2009.) Gigantse töö ära teinud Masingu Kolleegiumil on juhtunud ka pisikesi maitsevääratusi Jaan Kiivit seeniorile saadetud kirjade toimetamises (vt Toomas Paul «Uku Masing ja naised», Sirp 22.12.2006), ning isiklike, eriti tundeliste kirjade puhul ongi vääratamise oht väga suur, sest Masing võis olla väga terava ytlemise ja valusalt ausa pihtimisega. Mõnigi asjasse kaudselt ...

Kakskümmend aastat leerist

20 aasta tagused Rapla leerilapsed oma õpetajalt  praost Esra Rahulalt autogrammi noolimas. Foto: Eve Veevel

Balti keti 20. aastapäeval, 23. augustil kutsusime Rap­la kirikusse need, kes murrangulisel 1989. aasta olid seal leeris käinud. Rapla koguduses oli 20 aastat tagasi 208 leerilast, keda oli rohkem kui kahe eelneva aastakümnega kokku. Neist 38 registreerus oma leeritähtpäeva tähistamisele. Emotsionaalseimaks hetkeks oli jumalateenistuse lõpul tollase õpetaja praost Esra Rahula tervituskõne oma endistele leerilastele. ...

Nord Stream on väljakutse kodanikuühiskonnale

Gaasijuhe Nord Stream läbi Läänemere Venemaalt Saksamaale ei tähenda ainult kasulikku äritehingut, millest võiks pudeneda kasu ka riikidele, mida juhe läbiks. Asi on palju tõsisem, küsimus on ennekõike ohutust keskkonnast ning sellest, et riigid peavad kaaluma ka seda, mis järeltulevad põlved asjast arvavad. Rahvusvahelistesse vetesse rajatava toru temaatikat aitab Eesti Kirikule selgitada akadeemik, ...

Otsused

Sooritasid eksami 1. septembril kogunes kirikuvalitsus pärast suvepuhkust  istungile. Kahe kuu jooksul oli kogunenud hulga lahendamist vajavaid küsimusi. Allpool olulisemad otsused.  Päeva esimesel poolel toimus pro venia concionandi eksam. Eksamile olid kutsutud diakon Tõnis Kark, Tiina Kliiman, Teele-Triin Niinemäe ja Tiina Ool –kõik sooritasid eksami ja võeti pastoraalseminari.  Otsustati ...

Peeteli kirikus peeti lõbusat ranitsapidu

Lapsed rõõmustavad uute koolitarvete üle. Foto: Agnus Dei Üprus

Kooliaasta alguse puhul peeti palvus ja jagati kingitusi. Õpetaja Patrik Göransson Rootsi-Mihkli kogudusest tõi hea sõnumi: koolitarvete ostuks vaestest peredest või vanemliku hoolitsuseta lastele on annetatud 10 000 Rootsi krooni. Mõeldi siis kohe ka Peeteli kirikulastele. Anobion Hulgimüügi OÜ esindaja käis kirikus, kuulas laste vajadusi ning kiriku töötegijate soovitusi ja tegi soodsa pakkumise, ...