Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Lasteaed-põhikool ootab lapsi

13.02.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Tartu luterlik Peetri kool ja lasteaed avavad sügisel uksed, taganemisteed ei ole, kinnitab vastne direktor Tarvo Siilaberg.

Seda, et mõne inimese eestvõttel kool sünnib, juhtub harva. Just sellega on hakkama saanud Pille Valgu õpilased Tarvo Siilaberg, Triin Käpp ja Külvi Teder koos Peetri koguduse õpetaja Ants Toomingaga, taastades aastatel 1906–1940 tegutsenud Peetri kooli. 2011. aasta novembris asutasid nad kooli taastamiseks mittetulundusühingu.

Taganttuules
Praeguse hariduspoliitika taustal tundub väikese erakooli asutamine vastuvoolu ujumisena. Aga 1. veebruaril lasteaia-põhikooli direktoriks kinnitatud Tarvo Siilaberg ja direktori asetäitja õppe ja kasvatuse alal ehk lasteaia juhataja Külvi Teder seda ei arva: «Alustame üsna suurelt ja iseseisvalt ja suure rahakotita. Meid toetab oskusteave, demograafiline situatsioon linnas, haridussüsteemi finantseerimismudel. Erakooli rajamine Tartus on lihtne.»
Nad kinnitavad, et linnas on vajadus lasteaiakohtade järele, et uue kooli või lasteaia rajamisel annab linn investeeringutoetust; pearaha ja tegevustoetuse väljamaksmisel arvestatakse lapse huvidega, tegemata vahet munitsipaal- või erakoolil. «See on võit kohalikule omavalitsusele, kes ei pea hoonet ehitama ega taristut looma,» selgitab pedagoogilise ja juhtimiskogemusega direktor.

Veel pool aastat
Kui sügisel või veel detsembriski kõnelesid kooli rajava (taastava) mittetulundusühingu juhatuse liikmed lootusest, siis 1. märtsil esitatakse koolitusloa taotlus. Dokumente ettevalmistavas faasis on nõu küsitud haridus- ja teadusministeeriumi ning linna haridusosakonna spetsialistidelt. Pidevalt rõhutavad Tarvo ja Külvi aga koostööd teiste kristlike erakoolidega, eelkõige Tartus asuva katoliku kooliga.
«Lähtume haridusminis­tee­riumi soovitustest, et jääks aega luba menetleda, vajalikud dokumendid esitada, kohandada kaks hoonet vastavusse vajadustega ja seaduse poolt nõutuga,» teab direktor kooli avamisega seonduvat.
Koostatud õppekavadele oodatakse veel veebruaris tagasisidet endiselt eksami- ja kvalifikatsioonikeskuselt, nüüdselt sihtasutuselt Innove. Lepingud konkursi läbinud pädevate ja kogemustega pedagoogidega allkirjastatakse lähinädalatel, täiendav konkurss paari puuduva lasteaiaõpetaja leidmiseks on plaanis kevadel. Pedagoogilise personali tuumik on olemas ja annab oma panuse kooli avamisse.
Haridusasutuse avamiseni jäänud aja jooksul kohendatakse koolitööle sobivaks ruumid Maarja kogudusemajas (Õpetaja 5) ning lasteaia jaoks praostkonna majas Roosi 1, kus suuresti ehitatakse ümber hoone II korrus ning rajatakse õue mänguväljak. Ja taotletakse load tervise- ja päästeametilt.

Vastuvõtt avatud
Sellest nädalast on avatud laste vastuvõtt nii kooli kui ka lasteaeda. «Oleme lähtunud riiklikust maksimumist, mida ka ruumid võimaldavad vastu võtta, see on 24 õpilast. Lasteaias moodustatakse liit­rühm 18 lapsega, kokku 36 last,» selgitavad pedagoogid.
Kooli pääsuks tuleb kirjutada avaldus, pidada vestlus, millega selgitatakse perele kooli ootusi ja vastupidi. Vastuvõtukorra järgi on eelistatud luterlike koguduseliikmete, MTÜ liikmeskonna ja pedagoogilise personali ning kristlikke väärtusi ja luterlikku traditsiooni hindavate perede lapsed.
«Meie prioriteet on lasteaia, kooli ja kodu koostöö. Kui perekonna huvist osaleda lapse kasvatamise protsessis jääb vajaka, saame meie teha vähem. Peame saama vastastikku teineteisele loota,» ütleb Külvi.
Lasteaia kohatasu kuus on 64 eurot lapse kohta, õppemaks koolis 128. «Kui alustasime, oli ainult mõte ja raha nii palju, nagu taskutes oli. Meil on kõvasti tahet, aga majandamisega peame eelkõige ise toime tulema,» on vestluskaaslased täis entusiasmi.
Rita Puidet

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)