Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kogudused asuvad koostööle

22.06.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

 Ulatavad käe: Viljandi Jaani (vasakul) ja Pauluse kirik. Arhiiv
Apostlite Peetruse ja Pauluse päeva jumalateenistusel 29. juunil kell 18 Viljandi Pauluse kirikus, kus jutlustab peapiiskop Andres Põder, sõlmivad Viljandi luterlikud kogudused koostööleppe.

Koostööleppele kirjutavad alla Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus ja juhatuse esimees Tarmo Loodus ning Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Mart Salumäe ja juhatuse esimees Helmen Kütt.
Leppe eesmärgiks on rõõmusõnumi kuulutamine kõikidele inimestele Viljandi linnas ja kihelkonnas, luterliku kiriku vaimse ja kultuuripärandi hoidmine, arendamine ja tutvustamine, pühakodade hoidmine ja kaitsmine praeguste ja tulevaste põlvede jaoks, koguduste nähtavus kogukonnas ja avalikus meedias, kristlikel väärtustel põhineva hariduse edendamine ning koostöö kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanikeühendustega kristlike ja rahvuslike väärtuste kujundamisel ning õiglase, inimväärika ja loodushoidliku elukeskkonna loomisel ja säilitamisel.
Koostööleppega nähakse ette ühistegevus jumalateenistuselus, koolitustegevuses, laste-, noorte- ja peretöös, muusikaelus, diakooniatöös, samuti avalikkussuhete, majandustegevuse ning partnerlus- ja välissuhete korraldamisel.
Teadaolevalt on Eesti kirikuloos tegemist esimese koostööleppega kahe samas linnas tegutseva luterliku koguduse vahel. Koostöölepe näeb ette ka koostöökogu moodustamise.
Viljandi linnas on kaks luterlikku pühakoda: Jaani ja Pauluse kirik, kummaski tegutsemas iseseisev kogudus. Jaani kirik ehitati aastail 1466–1472, alates XVII sajandist on siin tegutsenud luterlik kogudus. 1860. aastal jaotati kogudus linna- ja maakoguduseks, viimane ehitas endale uue pühakoja – Pauluse kiriku, mis pühitseti 1866. aastal.
Jaani kirik jäi linnakoguduse pühakojaks. Kui viimane 1952. aastal nõukogude võimu poolt koguduselt võõrandati ja kaubalaoks muudeti, liitus Jaani kogudus Pauluse kogudusega ning taastati 8. mail 1991. Viimased 20 aastat on Viljandis taas tegutsenud kaks luterlikku kogudust.
Marko Tiitus

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)