Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Postkristluse sekulaarne humanism 4. osa

/ Autor: / Rubriik: Järjejutt, Teoloogia / Number:  /

(Algus EK nr 29.)
Sellele arvule on Piiblis selgelt viidatud kui antikristuse arvule. Praktikas viib see selleni, et Kreekas juurutatakse elektroonilist süsteemi, mille põhielemendiks on koodarv 666. Kas ei tule selles näha provokatsiooni ja meie kristliku õigeusu elanikkonna kiusamist? Öeldut silmas pidades peab Püha Sinod vajalikuks juhtida valitsuse ja poliitiliste ringkondade tähelepanu järgmistele ettepanekutele:
1. Mitte kasutada arvu 666 koodarvuna riiklikes elektroonilistes süsteemides. Sellega tagatakse isiksuse kaitse.
2. Pöörduda Euroopa Liidu juhtkonna poole arvu 666 väljavahetamiseks keskses elektroonikasüsteemis mis tahes teise koodarvu vastu.
3. Mitte mingil juhul lubada, et arv 666 võetaks kasutusele meie maa uues isikutunnistuste süsteemis.»
Nagu elu näitas, ei võetud kiriku ettepanekut kuulda. Nii pöördus kreeka kirik usklike poole järgmiste sõnadega: «Armas kristlik kogudus! Aeg, milles elame, on vaimsete väärtuste languse ja õigeuskliku kristliku mõtte moonutamise aeg. Erilist ärevust tekitavad sündmused, mis leiavad aset vaimses ja sotsiaalses sfääris, kus idee ühtsest maailmakorrast koos sünkretistliku religiooniga on suunatud sellele, et kaoks igasugune erinevus õigeusu ja hereesiate vahel, samuti vahe õige ja ebaõige, terve ja rikutud mõtlemise vahel.» Esitatu pärineb Kreeka kiriku Püha Sinodi otsusest nr 2626 7. aprillist 1997.
Ja veel. Luxemburgis olevat võetud kasutusele arvuti nimega «Metsaline», millega võivat numereerida ja identifitseerida igat meie planeedi elanikku. Strasbourgis juurutatavat keskset võimsatel arvutitel baseeruvat Euroopa Liitu kuuluvate kodanike kontrollsüsteemi. Seda silmas pidades konstateeritakse Püha Sinodi protokollis järgmist: «Kogu elektrooniliste kaartide süsteem pole muud kui kuradi järjekordne leiutus, kes valmistab teed antikristuse tulekuks, et talle üle anda kogu oma võim ja vägevus (Ilm 13:2).
On selge, et mitte arv 666 ise ei rüveta inimest, vaid tema taga olev Uus Maailmakord. Inimene rüvetub sellesse süsteemi kuulumisega…, mis on algul poliitilis-majanduslik, seejärel aga vaimne diktatuur (Ilm 13: 4). Kuivõrd mõjuvõimas see on, näitab sääraste rahvusvaheliste organisatsioonide toetus nagu ÜRO, UNESCO, Maailma Kirikute Nõukogu, vabamüürlased, Rooma Klubi jt.
Neid kirikuid ja usklikke, kes jäävad truuks oma usule ja ei osale oikumeenilises liikumises, kutsutakse fanaatikuteks ja äärmisteks reaktsionäärideks, nagu seda olevat fundamentalistid. Nad võetakse arvele kõigest sellest tulenevate tagajärgedega.» Kreeka parlament nõustus Schengeni kokkulepetega. Nii jääb vaid üksikutel usklikel üle «ei» öelda.
USA president Carteri rahvusliku julgeoleku küsimuste nõustaja Zbigniew Brzezinski olevat teoloog Vladimir Maksimenko andmeil öelnud 1968. aastal: «Meie ajajärk pole üksnes revolutsiooniline, vaid me astusime kogu inimkonna ajaloo uude metamorfoosi. Maailm seisab transformatsiooni lävel, mis oma ajalooliste tagajärgedega on dramaatilisem kui see, mida põhjustasid prantslaste ja bolševike revolutsioonid. Aastal 2000 saadakse aru, et Robespierre ja Lenin olid pehmed reformaatorid.»
Kristuse risti kui kristluse sümbolit kohtab väljaspool kirikut veel üsna harva, erandina vast lilledega ehitud krutsifiksidena Leedu ja Poola teede ääres või usu tunnusena kaelas. Seevastu tähekombinatsiooni WWW kohtame peaaegu igal sammul: autodel, ajakirjadel, raamatutel, kaupadel, aadressidel, nimekaartidel, reklaamiprospektidel, afiššidel jne.
Sellega antakse teada, et antud tähekombinatsiooni kasutavad isikud on tarbimisühiskonna teenistuses ja pakuvad oma teeneid. Metsalise nime arv 666 tähekombinatsiooni WWW maski taga on kõrvale tõrjunud risti ja annab tunnistust preapokalüptilise ajajärgu saabumisest. Kui Kristus esineb avalikult lunastust pakkuva ristimärgi all, siis kurat esineb varjatult tarbimisühiskonna hüvesid pakkuva tähekombinatsiooni WWW varjus.
Internet on selle markantsemaks tunnistajaks. Jeruusalemma Püha Õlimäe kloostri väliseestlasest nunn ema Ksenia, kellega kohapeal tutvusin, kirjutas mulle hiljem: «Üheks minu palgaliselt ametikohalt lahkumise põhjuseks oli arvutite invasioon, olen nende, ka TV suhtes psühholoogiliselt allergiline…»
Nende kloostris arvutid, järelikult ka internet puuduvad, mujal on nad mitmel pool kloostrites olemas. Ka televiisorit võib vaid selleks loa saanud nunn vaadata, et vajadusel informeerida mõningatest sündmustest. Olen kuulnud, et mitmes Poola ja Prantsusmaa katoliiklikus kloostris on televiisori vaatamine väljunud päevauudiste raamidest.
Kelle teenistuses televisioon on, selgub meie teleprogramme jälgides, eriti Kanal 2 saadete osas. Õhtust õhtusse propageeritakse ehedat vägivalda. Ameerika Ühendriikides, kust need saated enamasti pärit, teostatud teaduslikud uuringud kinnitavad veenvalt taoliste saadete noorsoo kuritegevusele ja narkosõltuvusele kallutavat mõju. Meil aga ei taheta seda tunnistada.
WWW-st on kujunenud tarbimisühiskonna, kus võimutseb raha ja jõhkrus, sümbol.
Millised järeldused tuleks teha kristlaskonnal? Kui lugeda William Barclay Johannese ilmutusraamatu kommentaare, olevat Johannes kirjutanud oma raamatu keiser Domitianuse valitsemisajal, seega siis ajavahemikus 81–96 pKr. Domitianuse ajal kulmineerus keisri kultus tema isiku jumaldamise ja kristlaste tagakiusu näol.
(Järgneb.)
Jüri Raudsepp, emeriitõpetaja