Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Hillar Põld – 100

/ Autor: / Rubriik: Järjejutt, Portreelood / Number:  /

1.
Hillar Hans Põld kuulub tuntud Põldude dünastiasse.
Tema isa Harald Põld oli Kose koguduse õpetaja, Eesti Misjoni Seltsi asutaja, 1920. ja 1930. aastate konservatiivse teoloogilise voolu juhtfiguur ja piiblitõlkija. Isa vend Peeter Põld oli Tartu ülikooli kuraator, pedagoogikaprofessor.
Hillar jutustab oma religioossest kujunemisest: «Aimasin muidugi isa salajaseid soove, et mõnigi ta poegadest võiks kord jätkata evangeeliumi kuulutamise tööd [—] Kuid isa lootused näisid minema tühja. Ei vanem vend ega mina näidanud pärast kooli lõpetamist suurt huvi isa töö vastu. Arvasin, et pean väga paljudest asjadest loobuma, millede järele süda ometi igatsust tundis, kui valin omale isa elukutse.»
Ta plaanis sõjaväest vabanedes asuda edasi õppima ülikooli arstiteaduskonnas, kuid perekonnal polnud majanduslikult võimalik teda ülikooli saata, ja nii tuli Hillaril otsida endale mingi teenistus.
«Tol ajal oli see raske leida ja mu palvekirjad ning jutuajamised direktoritega teenistuse asjus ei andnud tagajärgi. Tegevusetus ei olnud talutav, sest mõned nõrkade õpilaste järeleaitamise tunnid andsid vaid pealelõunaks veidi tööd. Armastades muusikat ja olles mõnigi aasta klaverit õppinud eraviisiliselt, otsustasin nüüd, kuna mul aega selleks jätkus, end muusikas täiendada ja sooritasin eksami Tallinna konservatooriumi, mille lõpetasin klaverikunstniku diplomiga neljaaastase õppimise järele.»
Õpingute ajal võttis Hillar osa ka Tallinna Jaani koguduse noortetööst, kuulates seal isa piiblitunde Vana Testamendi prohvetitest. «Siin kirik­like noorte seas leidsin taas oma Õnnistegija, kellega mul lapsepõlves nii elav ühendus oli olnud, kes mind taas kätte sai, kuigi ma temast vahepeal kaugele eemale olin läinud.»
Taoline ühendus oli noorukil püsinud õhtuti voodi ees põlvili palvetamises, mis aasta pärast asendus voodis teki all lamades palvetamisega, kuni hääbus seegi komme, ja «nii sai hingevaenlane purustada elava ühenduse Õnnistegijaga». Selle kõrval oli püsinud harjumus õhtuti lugeda piiblilugusid – tegevus, mis ühel hetkel hakkas talle paistma häbenemisväärse lapsikute asjadega tegelemisena.
Õpingud isa piiblitõlke toel
Aastal 1935 avanes perekonnal võimalus saata Hillar siiski õppima Tartusse, ja seekord usuteaduskonda. Riigivanem Päts oli kinkinud piiblitõlke eest isa Haraldile 500 krooni. Pool sellest läks Hillari õpingute alustamiseks. Ta astus Eesti Kristlikku Üliõpilasühingusse, et selle tegevuse kaudu kaasüliõpilasi evangeliseerida, eriti usuteaduse üliõpilasi ligi tõmmata, «sest suures enamuses hoidsid nad sellest tööst end eemal».
1939. aasta oli Hillari jaoks isa ootamatu surma tõttu raske. «Isalt pärisin tema suure ja vastutusrikka piiblitõlke viimistlustöö, mille kallal ta oli vaeva näinud juba üle viie aasta. Uus Testament oli juba uues tõlkes ilmunud.
(Järgneb.)
Riho Saard, teoloogiadoktor

Hillar Hans Põld
Sündinud 7. septembril 1911 Kosel
Vanemad: Kose koguduse õpetaja Harald Vilhelm Põld ja Selma Põld (snd Kirsel)
Õed-vennad: Eerik Peeter (1908–1995), kasuvend Herman Hans (1910–1941?), Silvia Margarete (1914–1994), Henno Harald (1917–1968), Naatan Benjamin (1921–1998)
Haridus
J. Westholmi eragümnaasium (1929)
Tallinna konservatooriumi klaveriklass (1935)
Tartu ülikooli usuteaduskond (1935–1940, 1942–1943)
Akadeemilised kraadid
Cand. theol. 1943
Mag. theol. 1962
Prooviaasta Tartu Peetri koguduse II pihtkonnas
Ordineeritud 4. aprillil 1943
Teenistuskäik
Tartu Pauluse koguduse I pihtkonna abiõp 1943–1944, Mõisaküla õp aset 1944, Pärnu Eliisabeti õp 1945, Pärnu praostk praosti kt 1945–1953, Tori h-õp 1946, Simuna õp 1953–1974, Juuru õp 1974–1980, Vahastu h-õp 1974–1980, Ida-Harju praostk abipraost 1974–1977
UI ajaloolise usuteaduse õppeülesannete täitja 1955–1962, nimetatud professoriks (tõenäoliselt) 1962–1980
EELK piiblitõlke- ja agendakomisjoni liige
Akadeemiline kuuluvus
Eesti Kristlik Üliõpilasühing (esimees 1937–1940)
Eesti Akadeemiline Usuteadlaste Selts
Laulatatud 25.09.1943 Tori kirikus Irene Reidakuga; 16.04.1977 Juuru kirikus Selma Sotnikuga
Lapsed Joel Siimo (s 1944); Anna Leena (1947–2002)
Surnud 29.04.1980 Tallinnas, maetud Simuna surnuaeda