Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Evangeelsele kuulutusele orienteeritud kogudus 3. osa

/ Autor: / Rubriik: Järjejutt / Number:  /

Misjonaarne kogudus hindab ja päästab valla oma liikmete annid.
Kogudus sõnastab selles valdkonna olulised põhimõtted: Jumal annab ande kõikidele oma inimestele. Kõikidel Jumala omadel on osa tema riigi realiseerimisel. Mõned liikmed on kutsutud koguduses täitma teeniva juhtimise rolli. Kasv ja paljunemine on vaimulikud põhimõtted, mida iga kogudus peab omaks võtma ja välja elama. Vastastikune julgustus ja aruandmine on jüngriks oleku juurde kuuluvad põhielemendid.
Misjonaarne kogudus rakendab neid põhimõtteid koguduses. Tal on funktsionaalsed ja paindlikud struktuurid. Inimeste annid päästetakse valla koguduses.
Selline kogudus rakendab need põhimõtted ellu väljaspool kogudust. Rõhutatakse kodu, igapäevast tööd ja puhkust kui Issanda riigi juurde kuuluvaid aspekte. Mõtelgem, missugused oleme oma kodus; millised kristlased oma igapäevase töö juures või puhkusel? Meid varitseb alati kaksikelu oht: pühapäeval ja koguduse keskel elame üht elu ja väljaspool seda hoopis teist. Evangeelsele kuulutusele orienteeritud kogudus päästab valla inimeste annid ja toetab nende kasutamist väljaspool kogudust.
Misjonaarne kogudus saab aru, kuidas evangelism kõige paremini toimib.
Sellise koguduse stardijoon on kultuur, inimeste pürgimused, küsimused, vajadused ja vaimulaad.
Misjonaarne kogudus rõhutab mittekristlastele tähtsaid punkte: isikliku elu eesmärki ja mõtet, mingisse kogukonda kuulumist (Eesti kogemus näitab, et see alati pole nii, kuid samalaadseid kogemusi on mitmel pool maailmas), omaksvõttu, elumuutust.
Selline kogudus rõhutab selgelt, et evangeelne elulaad on evangelismi alus. Evangelism on kui elulaad. Olulised on inimesed ja suhted!
Keegi pastor jutustas noorest naisest, kes tuli pärast evangeelset jutlust eestpalvele. Jutlustaja küsis temalt, missugune konkreetne mõte jutluses ajendas teda selleks sammuks. Naine vastas, et ei mäleta midagi jutluse sisust. Ta tegi otsuse otsida isiklikku suhet Jumalaga pärast samal hommikul toimunud telefonikõnet vanematega, kes lubasid andestada kõik, mida tütar on neile teinud! Niisiis, koguduseliikmed on igapäevastes suhetes Jeesuse õpetusi praktiseerivad kristlased – kodus, sõprade ringis, koolis, tööl jne.
Kogudus õpib pidevalt oma usku jagama. Mitte ainult pastor ei tunnista usku, vaid seda teevad kõik koguduseliikmed nii tegudes kui sõnadega. Kogudus korraldab oma elu nii, et inimestel on võimalik nende usku jagada.
Kogudusel on selged eesmärgid, kuidas Kristuse elu oma kogukonnas n-ö lihaks muuta. Siin aitab eesmärgi püstitus ja strateegiline tegevus.
Eesti koguduste ees on suur väljakutse – olla evangeelse- le kuulutusele orienteeritud kogudused, misjonaarsed kogudused! Olgu see meie igatsus, palveteema ja püüdluste siht. Tuleme erinevatest kogudustest ja traditsioonidest, kuid usun, et meil igaühel on, mille üle tõsiselt mõtelda ja seejärel tegutseda.
SOS signaal kõlab: See On See Päev, Päästke Meie Hinged! Millega vastab tänane Eesti kristlik kirik?
Olgu meil Jumalast antud värske nägemus kogudusest. See toob meile elu ja vitaalsuse. See värske nägemus tähendab, et mõistame sarnaselt varakirikuga koguduse evangeeliumi kuulutamisele suunatud eesmärki. Kogudus selleks eksisteeribki.
Helari Puu, Eesti EKB Liidu president
(Lõpp.)
Ettekanne Eesti Evangeelse Alliansi aastakonverentsil 2003