Euroreferendumi usulistest aspektidest 3. osa

/ autor: ek / rubriik: Järjejutt / ilmunud:  /

(Algus EK nr 45, 5.11.)

Piibli mall on siin äratuntav mitte ainult unenäo sisu küsimusis, vaid kindlasti ka tõdemuses, et Jumal kõneleb oma ustavatega vahel ka prohvetlike unenägude kaudu. Igatahes leidis see selgesti äratundmist järgmises e-kirjas esitatud mõtteavalduses:
Mulle oli tänaseni ausalt-öelda ükstaspuha, kas me läheme sinna liitu või mitte. Valikut justkui ei ole … Mõtlesin, et käitun nagu haritud inimesele kohane ja valin kahest halvast vähema halva. Ütlen «Jah». Sest kuidas ma põhjendaksin «Ei-d»? Jah-vastusel on ju väga «loogilised» eelised! Igal juhul olen alati suhtunud väikese reserveeritusega sellistesse asjadesse nagu Silver Koit siia saatis. Vahel tundub, et liiga palju on isehakanud prohveteid ja muid entusiaste. Olen jõudnud näha nii mõndagi karismaatilise liikumise tahku, et olla ettevaatlik. …
Ja nüüd ma pean tunnistama midagi ääretult ebamugavat. Ka mina nägin kohutava unenäo. Ja ma teadsin, et see käib EL kohta. Ja ma nägin seda unenägu kaks korda. Hämmastus, mis mind tänaseni valdab, on kirjeldamatu. … Kui juba mina hakkan selliseid unenägusid nägema, siis on midagi väga valesti. … Nüüd aga … ma pole vist ainus, keda Jumal hoiatab. Olen kindel, et ehk on meie hulgas teisigi inimesi. Võibolla on neil piinlik tunnistada, et nad selliseid unenägusid näevad.
Minul on näiteks loogiliselt võttes natuke imelik öelda, et «näed, nägin unenäo ja see ongi põhjus, miks ma ei hääleta EL poolt». Iseendalegi tundub see naeruväärsena. Ma ei ole ju selline inimene… Aga nüüd on aeg küps ja midagi kohutavat ootab sündimist. Eks igaüks vaadaku ise, kuidas ja mida ta otsustab. Mina enam «Jah» ei saa öelda.
Reaktsioonidest nimetatud kirjale tuleb juttu artikli järgmises osas.
3. Kolmas mudel oli sisupõhine ja see leidis taas peamiselt rakendust nende juures, kelle jaoks oli tegu usu-otsusega. Pühakirjast kui autoritatiivsest tekstist otsiti otseseid viiteid ja juhiseid, mis aitaksid hääletajal otsust langetada. Selle mudeli kohaselt võrreldakse Euroopast tuntut-teatut piiblitekstidega. Eriti armastasid seda mudelit kasutada biblitsistidest euroeitajad. Kodanikeühenduse EI E-Liidule propagandaväljaandes «Eesti märk on EI» kirjutas Antti Loodus:
1995. aastast olen uurinud piibellikke ettekuulutusi. Piibel räägib meie ajast üllatavalt palju. Elame sõna otseses mõttes ühe jalaga Taanieli ja Ilmutuse raamatus. Tulevase superriigi kirjeldustele pühendab Piibel aukartustäratavalt palju ruumi, tegemist on läbiva ettekuulutuse joonega antikristuse tulekust maailma. Nagu Jumalariik saatis oma Messia ja sellest kuulutati palju ette, saadab pimeduseriik antimessia… Johannes kuulutas ligi 2000 aastat tagasi, et antikristuse vaim on maailmas ja otsib väljundit. Rooma keisririik, Aleksandri suurriik, fašistlik Saksamaa, sotsialistlik Venemaa on vaid vari tulevase superkontrollriigi kõikelubava moraali, Paabeli usu, sularaha kadumise ja muuga.
See Piiblis ettekuulutatud saatanlik superriik on muidugi EL. Eesti kristlike euroeitajate üks enimrakendatud propagandarelvi oli briti nelipühi pastorist tervendusevangelist David Hathaway, kes käis ise 2003. a juulis ja augustis Eestis koosolekuid pidamas. Muu hulgas levitati eesti ja vene keelde tõlgitult tema tehtud filmi «Euroopa röövimine».
Selles teoses esitatakse süsteemne piiblitõlgendus, mispuhul Taanieli nägemus kolossist savijalgadel on interpreteeritud 21. sajandi alguse Euroopa Liiduks. Taas võetakse lisaks Taanieli tekstile appi ka Ilmutusraamatu tekst.
Mõlemas raamatus sisalduv sümboolika on tõlgenduslik maiuspala neile, kes on veendunud, et nad on leidnud «võtme». Antud juhul on üheks sääraseks võimaluseks näiteks Kreeka 2-eurose mündi tagaküljel oleva sõnni kujul ilmunud Zeusi poolt Europe röövimise piltmotiivi sidumine Ilm 17 kirjeldatud metsalise seljas istuva naisega. Kreeka euromündi Europe ei ole muu kui seesama Ilm 17 Paabeli hoor! Järeldused on edasiste sõnadetagi selged. Detailsemalt võib seda tüüpi tõlgendustega tutvuda Eesti Kristliku Rahvapartei koduleheküljel avaldatud norralase Thoralf Gilbranti raamatust Euroopa Liit – metsaline või päästja? Euroopa Liit poliitikas ja prohveteeringuis.
Euroliidu pooldajad on olnud seetõttu sunnitud tegelema piiblitõlgendusega samas võtmes. Nimetatud raamatu lisas on esitatud mõned selleteemalised seisukohad. Selles plaanis leiti, et Piibel ei kõnele oma ennustustes EList midagi ja seega tuleb otsus langetada muude kaalutluste põhjal (mudel 1).
Veendumused otsuste alusena
Piiblitõlgenduse sisupõhine mudel eeldab, et piiblitekstidest leitavad kujundid oleksid otseselt võrreldavad ELga seostatud kujunditega. Argumendi EL vastastele mängisid kätte respublikaanid, kelle loosungit «Rohkem seksikaid mehi!» tõlgendasid kristlikud euroeitajad kui üleskutset sallida homoseksuaalsust. Väljaanne «Eesti märk on EI» kinnitas: (see on) «Respublikaanide argument, millega meid ELi poolt hääletama kutsutakse. Kui need ei ole Soodoma ja Gomorra päevad, mis need siis on? Kas selleks meid liitu tahetaksegi?» Rakvere Karmeli koguduse pastor Meelis Etti kirjutas sealsamas veendunult: «Seisame valiku ees, kas minna koos Aabrahamiga usu teed – Jumal, kes on meile andnud vabaduse ja riigi, on suur ka seda hoidma, või Loti teed, kaotades kõik.»
(Järgneb.)
Ain Riistan ja Lea Altnurme