Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Avasüli Ameerikas, 13.

/ Autor: / Rubriik: Järjejutt / Number:  /

Los Angelese eesti kogudus on E.E.L.K. üks
elujõulisemaid. Kui mitmel pool on palgatud üks õpetaja mitme koguduse peale,
siis sealne kogudus on endale kutsunud õpetaja Eestist. Jüri Pallo ja tema
muusikust abikaasa Kaie koos perega teenivad kogudust viiendat aastat.

Koguduse juhatuse esimees Heino Nurmberg on
koguduseasjade kordamineku eest seisnud 15 aastat, enne seda kuulus ta 12
aastat nõukogusse. Ta teab, et 1950ndatel aastatel ja hiljemgi ei olnud
kogudused sugugi nii jõukad, et oleksid suutnud õpetajale palka maksta. Ta
nimetab New Yorgis Rudolf Kiviranna kogudust, kes õpetajale palka maksis ja
Lakewoodi kogudust, kes suutis isegi kiriku ehitada.

Kogudusel palgaline õpetaja

Et eesti kogudust teenida, pidid vaimulikud
igapäevaselt muus ametis olema või vaimulikuna ka Ameerika kogudust teenima.
Los Angelese eesti koguduse asutamise (1950) algusaastatel oli koguduse õpetaja
kt  Johannes Aarik, kes oli Augusta
sinodi palgal. Sinodi soovist eesti kogudus end alla saada ei saanud koguduse
vastuseisu tõttu asja, aga seik ise lõhkus kogudust ja muutis päris pikaks
ajaks suhteid inimeste vahel.

40 aastat teenis kogudust õpetaja Rein
Neggo, kes algusaastatel sai sissetuleku joonestajana töötades. Kui koguduse
rahaasjad paranesid ja esimesed pärandused tulid, sai õpetajale maksta korteri-
ja sõidukulud, pensionikassamaksu. «Rein Neggo koguduselt kuigi palju raha ei
võtnud,» ütleb Heino Nurmberg.

Kui Rein Neggo emerituuri jäi, tuli
kogudusel läbi ajada külalisõpetajatega, mis oli odav võimalus, sest õpetajale
tasuti vaid sõidukulud ja honorar jumalateenistuse eest. «Aga neid, keda
kutsuda, jäi kogu aeg vähemaks ja sõidukaugus suurenes,» ütles Heino Nurmberg
ning kogudus asus kohapeal elavat õpetajat otsima.

Pärast erinevaid katseid ja tagasilööke
õpetajat palgata kuulutati välja konkurss, kuhu laekus Eestist 5 avaldust, 3
kandidaati kutsuti Ameerikasse proovijutlusele. 1999. aastal valiti koguduse
uueks õpetajaks Jüri Pallo, kes Eestis teenis Kanepi kogudust, aga kel oli
eelnev Ameerika eesti koguduste teenimise kogemus.

Intressid aitavad

Heino Nurmbergi sõnul on koguduse
liikmetena nimekirjast läbi käinud umbes 860 nime. Tänaseks on umbes 300
inimest surnud, 150 eemale jäänud või ära kolinud. Sellele vaatamata loetakse
Los Angelese kogudust suureks, kus on olnud heldeid annetajaid, mis tulusid on
kasvatanud. «Pärandused on meie õnn,» ütleb Heino Nurmberg. «Oleme saanud kolm
suuremat pärandust ja lisaks väiksemaid pärandusi.»

Los Angelese koguduse aastaeelarve on 92
000 dollarit, millest 20 000 tuleb annetustena ja ülejäänud hoiuste
intressidest. «Kuus korda aastas saadame välja koguduse ajalehe koos annetusümbrikuga,
mille inimesed tagastavad jumalateenistusel või saadavad postiga,» selgitas
Heino Nurmberg. «Möödunud aastal tegi hingekirjas olnud ligi paarsajast
inimesest annetuse 145.»

Koguduse liikmete hulk väheneb, ka
annetuste hulk väheneb, seetõttu tuleb mõistlikult majandada. Kulud on olnud
väikesed ja nii on saanud kogudus panustada teiste toetuseks. «Raha peab
piisama koguduse elu korraldamiseks, mis üle jääb, anname heal meelel teiste
abistamiseks,» on Heino Nurmbergi seisukoht.

Helded andma

Heino Nurmbergi sõnul on 1980ndate teisel
poolel toetusteks välja jagatud aastas kuni 10 000 dollarit. Näiteks
vangistatud vabadusvõitlejatele ja nende peredele, erinevatesse fondidesse,
muinsuskaitse seltsile, Pärnu lastekodule, Wismari haiglale  ja Rõuge põhikoolile, Eesti Punasele Ristile
jpt.

Vabariigi aastapäeva puhul tehtud
traditsioonilisest korjandusest laekus sel aastal ligi 2000 dollarit. Eestis
said annetuse Eesti Punane Rist, Polli lasteaed-hooldekodu, Tallinna
lastehaigla, Tartu laste turvakodu, Valga väikelastekodu, Vigastatud Sõjameeste
Ühing.

Koguduse eelarves  on ette nähtud 20 000 dollarit usulise töö
toetuseks Eestis. Mõeldud on see väiksematele maakogudustele, kellel oleks vaja
vahendeid koguduse töö korraldamiseks – näeb sihtrühma koguduse juhatus.  Sel aastal on saanud 1000 dollarit Tartu
Pauluse kogudus ja sama palju Villem Reimani kolleegium. «Tahame rohkem toetada
Eesti kogudusi,» annab Heino Nurmberg edasi juhatuse seisukoha.

Los Angelese kogudus on igal aastal
toetanud ka Eesti Kiriku seinakalendri «Eestimaa kirikud» väljaandmist ning
tellib kogudusse Eesti Kirikut, et «Eesti asjadega kursis olla», ütleb juhatuse
esimees.

 

Tänan südamest inimesi, kes olid meile
abiks Ameerikas reisi heaks kordaminekuks ning meid suure sõbralikkusega vastu võtsid
ja lasid osa saada eestlaste elust suure maa kultuuri- ja usurikkuse
taustal!  Heino Nurk, Helve ja Olav
Hindre, Juta Vaska-Zacharski, Anne Ise, Tiina ja Agu Ets, Silvi Valge, Lea ja
Peeter Kiik, Selma ja Harald Virunurm, Thomas Vaga, Willie Tolliver, Priit
Rebane, Kersti ja Mark Dennis, Heino ja Maie Nurmberg, Jüri ja Kaie Pallo,
Boris ja Asta Auksmann, Tiia ja Karl Mikkelsaar.

(Lõpp.)

Sirje Semm