Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Emaarmastus juhatab Jumala armastuse juurde

jogi_kristiina_nh

(Jh 17:11–17) Üks meie lauluraamatu laule algab sõnadega: «Mu Isa koja õue ma astun harduses ...» (KLPR 194). Vana Testamendi laulik ütleb: «Üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades» (Ps 84:11). Mis eriline paik see kirik on, et seal olemist nõnda väärtustatakse? See on Jumala koda, Jumala ja tema rahva, ristirahva, kokkusaamise koht. Juudid on pidanud hingamispäeva eelmaitseks taevast. ...

Teie olete maailma valgus

J6gi,Kristina

Lk 1:57–66 «Mis saab küll sellest lapsest?» küsisid ümberkaudsed inimesed, kes olid kuulnud, kuidas lapse isa oli jäänud tummaks ja sai ootamatult kõnevõime tagasi, kui tuli lapsele nimi anda. Me teame, mis sai sellest lapsest, Ristijast Johannesest. Temast sirgus silmapaistev mees, kes pühendas oma elu Jumala teenimisele. Jumal andis talle ülesande olla Messia tuleku ettevalmistajaks, meeleparanduse ristijaks. Johannest teati ja temast räägiti, tema juurde tulid  ...