Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Sellest, mis viimselt loeb

Lahe_Jaan_ek copy

1Kr 13 Tänase jutluse aluseks antud tekst, mis on tuntud armastuse ülemlaulu nime all, on osa ühest suuremast teemast Pauluse esimeses kirjas korintlastele, milleks on suhtumine vaimuandidesse. Tänapäeval räägime inimese vaimuannetest, aga see tähendab midagi muud. Vaimuannid, millest on juttu Uues Testamendis, ei olnud inimese intellektuaalsed ja loomingulised võimed, vaid võimed, mida peeti üleloomulikeks, nagu võime kõnelda prohvetlikult (mis hõlmas ka võimet näha ette ...

Tõe Vaim toob selguse tõe kohta

Lahe_Jaan

Jh 15:26–16:4 On pühapäev ennem nelipüha ja seepärast räägib Jeesus tänases evangeeliumis, et ta saadab omade juurde Tõe Vaimu. Johannese evangeeliumis on üldse palju juttu tõest – rohkem kui kõigis teistes evangeeliumides – ja seepärast kohtab siin sageli ka omadussõna «tõeline»: Jeesus ütleb, et tema on tee, tõde ja elu (14:6); ta on tõeline viinapuu (15:1), tõeline valgus (1:9), tõeline leib taevast (6:32). Aga just Johannese evangeeliumis on ka kirjas Pilaatuse kuulus ...

Kristlus ja vabamüürlus

Lahe_Jaan

Vabamüürlust on sageli võrreldud konjakiklubiga või rollimänguga, milles osalejad kehastuvad päkapikkudeks, haldjateks või rüütliteks. Seda on peetud «suurte poiste» mänguks, mida pole mõtet tõsiselt võtta. Ometi väidavad vabamüürlased ise, et tegemist on tõsise ja kõrge vaimse liikumisega (nad nimetavad oma õpetust ja praktikaid kuninglikuks kunstiks), mille pühendusastmed annavad uusi teadmisi ja aitavad saada paremaks inimeseks. Juba algusest peale (tänapäevase ...

JÄRJEJUTT: Uku Masingust kui varase kristluse uurijast, 1. osa

Käesoleval aastal on tähistatud kahe eesti teoloogi, dr Arthur Võõbuse ja dr Uku Masingu sajandat sünniaastapäeva. Kui Võõbus on tuntud eeskätt sürioloogi ja Eesti ajaloo uurijana, Masing vanatestamentlase, usundiloolase ja tõlkijana, siis ometi on õigus dr Urmas Nõmmikul, kui ta ütleb: «Masingust kui Vana Testamendi teadlasest on seni kirjutatud vähe, kui Uue Testamendi teadlasest veel ...

Mustamäel kuulutati sõnumit armastusest

Mustamäe koguduse rajamise initsiatiivgrupp, mis loodi alles möödunud aastal, on liikunud sammhaaval oma eesmärgi, koguduse rajamise suunas. Käesoleva aasta veebruaris pidas grupp oma esimese armulauaga jumalateenistuse Usuteaduse Instituudi kabelis. Märtsis toimus initsiatiivgrupi korraldatuna esimene avalikkusele mõeldud üritus, misjoniõhtu, mis leidis aset Tallinna tehnikaülikooli ruumides Mustamäel. Esimesel ...

Kirik vajab kardinaalseid muudatusi

Viimastel kuudel on olnud Eesti meedias palju juttu ühiskonnas valitsevatest tendentsidest ja trendidest. Eriti palju on selles diskussioonis võtnud sõna sotsioloog Juhan Kivirähk. Eesti Ekspressis ilmunud arvamusartiklis (EE nr 52 (942), 28. detsember 2007, lk A 7) väidab ta, et Eesti ühiskondliku teadvuse süvakihtidesse on juurdunud patriarhaalsus ja suletus, mida ei ole kaotanud ka viimase viieteistkümne aasta jooksul aset ...

Peatükke teoloogia ja kiriku ajaloost: Surnud on elavad, elavad on surnud

Hiljuti ilmus Johannes Esto Ühingu väljaandena Uku Masingu tõlge Philippose evangeeliumist. Nagu Tooma evangeelium, nii avaldati seegi varakristlik teos esmakordselt Usuteaduse Instituudi toimetiste sarjas ilmunud kogumikus «Studia ecclesiastica Orientalia» 1986. aastal. Uustrüki eessõna autor, Usuteaduse Instituudi õppejõud Jaan Lahe tutvustab seda evangeeliumi Eesti Kiriku lugejaile. Vaimsetest asjadest, asjadest, mis ...

Peatükke teoloogia ja kiriku ajaloost: Ärgu lakaku otsija otsimast

Mõni aeg tagasi ilmus Johannes Esto Ühingu väljaandena Uku Masingu tõlge Tooma evangeeliumist. Esmakordselt avaldati see tõlge Usuteaduse Instituudi toimetiste sarjas ilmunud kogumikus «Studia ecclesiastica orientalia» 1986. aastal ning on ilmunud järjejutuna ka Eesti Kiriku veergudel. Uustrüki eessõna autor, Usuteaduse Instituudi õppejõud mag Jaan Lahe tutvustab seda evangeeliumi Eesti Kiriku ...