Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vigala lugu oli osapooltele õpetlik

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Kohus andis 23. mail välja kohtumääruse,
mille kohaselt kriminaalmenetlus kodanike Kristiina Jõgi ja Toivo Averini
suhtes otsustati lõpetada ja mõlemad kohustuvad maksma 5000 krooni
sihtotstarbelisse toetusfondi Saaga.

Vigala kiriku altariskandaal puhkes 2006.
aasta oktoobri lõpus, kui muinsuskaitsjad avastasid, et kirikutegelased on
1680. aastast pärineva barokkaltari ja -kantsli omavoliliselt üle värvinud.

Süüdistuse kohaselt rikkusid nad
kultuurimälestiste autentsust, ajaloolist ja kultuurilist väärtust. Esialgses
süüdistuses oli tekitatud kahju suuruseks märgitud 2,5 miljonit krooni. 

Käesoleva aasta aprillis otsustasid
osapooled, muinsuskaitseamet ja EELK, võtta teise suuna ning mitme kohtumise
tagajärjeks oli kokkulepe, et tehtud kulutused kantakse võrdsetes osades
ühiselt, näitamaks soovi leppida ja võimet koos vastutada.

Muinsuskaitseameti peadirektori Kalev
Uustalu sõnul oli selline ühine vastutuse jagamise soov antud kohtuasjas väga
oluline, sest möödalaskmisi oli ju ka muinsuskaitseameti töös, kes oli
süüdistaja poolel.

21. mail toimunud kohtuistungil võttis
muinsuskaitseamet tagasi kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi täies ulatuses.
Uustalu kinnitusel oli hagi tagasivõtmisel mitmeid põhjusi: «Esiteks selgus
uuringute järel, et ülevärvitud altari restaureerimine ei ole praegu
riskivabalt võimalik. Lisaks kinnitas peapiiskop, et EELK võtab koos kogudusega
altari seisundi pideva jälgimise alla ja nii on võimalik operatiivselt
reageerida, kui altaril hakkavad ilmnema värvimisest tulenevalt muutused.»

Osapooled möönsid juhtunust saadud
õppetundi ning pidasid kohtuskäimisest olulisemaks tihedamat teabevahetust ning
senisest paremat koostööd. Kahjustuste ulatuse ja restaureerimise võimalikkuse
väljaselgitamiseks tehtud kulutused otsustati jagada osapoolte vahel.

EELKd esindanud advokaat Vahur Glaase
hindab langetatud kohtuotsust igati heaks ja õiglaseks ning tõdeb: «Selles loos
on palju õpetlikku, mis vajaks põhjalikumat käsitlust.»

«Jääb vaid loota, et poolte vahel saabunud
õigusrahu kestab ning koostöö muinsuskaitseameti ja kiriku vahel edaspidi
ainult paraneb,» sõnab Uustalu.

Merje Mänd